Co zaśpiewać na Mszy? 5. niedziela wielkanocna, rok C

To już V niedziela Wielkiej Nocy. Wielu już zapomniało o Świętach Paschalnych. Ale my wciąż trwamy w radości Zmartwychwstania. Jestem za tym, żeby przez cały okres paschalny śpiewać pieśni paschalne, dlatego mój repertuar będzie przepełniony wielkanocnym śpiewem.

Proszę pozwolić, że wstępem do dzisiejszej liturgii będzie moje świadectwo. Kilka tygodni temu u dwuletniej córki moich przyjaciół wykryto guza. Wiadomość iście hiobowa. Zorganizowałem szturm do nieba, otoczyłem ich swoją cichą modlitwą i obecnością. Więcej nie mogłem zrobić. Ale w pewnym momencie, dzięki moim przyjaciołom, zdałem sobie sprawę, że to jest ta miłość wzajemna, do której zaprasza nas dzisiaj Pan: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Oddać życie za przyjaciół to być z nimi w chwilach cierpienia, radości, smutku; wzbudzać w nich nadzieję. Bardzo im za to dziękuję.

Zmartwychwstały Pan w swoim królestwie bezpowrotnie wypełni nasze wszelkie tęsknoty i „głody” miłości: I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Miłując się wzajemnie doświadczamy już tu na ziemi rzeczywistości Nowego Jeruzalem, bo gdzie jest miłość, tam jest Bóg.

Wejście: Wesoły nam dzień dziś nastał (Siedl.)

Alleluja, o dniu radosny pełen chwał (Siedl.)

Ktoś mi zarzucił, że pieśń Wesoły nam dzień dziś nastał można śpiewać tylko w Niedzielę Zmartwychwstania i przez dni oktawy. Ja się z tym nie zgadzam, bo dla mnie każda niedziela, a szczególnie niedziela okresu paschalnego, jest tym radosnym dniem, w którym staje przy pustym grobie Zbawiciela.

Cała ziemio wołaj (Niepojęta Trójco II)

Proponowana pieśń wykorzystuje tekst Psalmu 98, którego słowa Mszał Rzymski wykorzystuje w dzisiejszej antyfonie na wejście: Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda; na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja. (Ps 98(97), 1–2)

Przygotowanie darów: Miłujcie się wzajemnie (Niepojęta Trójco II; Siedl.)

Przykazanie nowe (Siedl.)

Proponowane pieśni kontynuują wątek dzisiejszej Ewangelii. I choć nie są to pieśni paschalne, to uważam, że warto wyeksponować ten wątek w repertuarze dzisiejszej niedzieli.

Komunia: Chrystus Pan zmartwychwstał (Niepojęta Trójco II, Siedl.)

Zwycięzca śmierci (Niepojęta Trójco II; Siedl.)

Pan zmartwychwstał i jest z nami (Niepojęta Trójco II; Exsultate Deo)

Ten sam Jezus, który pokonał śmierć zerwawszy więzy śmierci jest z nami i karmi nas swoim uwielbionym Ciałem. Z radością, bez lęku spożywajmy paschalną Ucztę Baranka. Eucharystia jest przedsmakiem tego, co czeka nas w Nowym Jeruzalem: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.

Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (Siedl.)

Alleluja – ostinato (Niepojęta Trójco II, str.397)

Wraz z całą ziemią i niebem śpiewajmy Zmartwychwstałemu Panu radosne: Alleluja! Chwała Tobie Panie!

Zakończenie: Nie zna śmierci (Siedl.)

Wstał Pan Chrystus (Siedl.)

Dziś Chrystus Król (Siedl.)

Wysławiajmy Zmartwychwstałego Pana, ucieszmy się Jego obecnością. Bo On zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!

 

Zobacz także