Co zaśpiewać na Mszy? 5. niedziela zwykła, rok C

Tematem przewodnim dzisiejszej Liturgii jest powołanie uczniów. Izajaszowa gotowość: Oto ja, poślij mnie!, radykalizm apostołów: przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim, trochę mnie onieśmielają. Czemu we mnie tyle lęku przed pójściem za Jezusem?

Przecież nie raz doświadczyłem Jego Boskiego działania w swoim życiu, a mimo to wciąż się boję, codziennie muszę wybierać. Będę dziś prosił o to, bym dokładnie usłyszał słowa Jezusa: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił, słowa pełne miłości, słowa, które dają poczucie, że w Nim jest wypełnienie wszelkich moich tęsknot i pragnień. I jeszcze jeden aspekt z dzisiejszej liturgii Słowa. Św. Paweł przypomina główną prawdę naszej wiary: Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu. Niedziela to szczególny dzień, w którym mam tą prawdą się ucieszyć, że nasz Pan zmartwychwstał i żyje. Niech to będzie dzień prawdziwej radości i wesela.

Wejście: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn (Niepojęta Trójco I)

Proponowany śpiew nawiązuje do dzisiejszej antyfony na wejście: Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem. Ps 95 (94), 6–7

Oto jest dzień, który dał nam Pan (Niepojęta Trójco I, II)

Możemy też rozpocząć dzisiejszą liturgię śpiewem, który nawiązuje do tajemnicy paschalnej.

Brakuje mi w niedzielnej liturgii tego paschalnego pierwiastka, dlatego gorąco zachęcam do wykonania proponowanej pieśni.

Przygotowanie darów: Tylko w Bogu – Ps 62 (Niepojęta Trójco II), Ma dusza pragnie Boga / Ty dasz mi pokój serca (Niepojęta Trójco I / Taize), Ciebie całą duszą pragnę (Siedl.),

Zostawili wszystko i poszli za Nim, zrozumieli, że tylko w Bogu znajdzie spokój dusza. Obym zrozumiał i ja.

Komunia: Mądrość stół zastawiła obficie (Niepojęta Trójco I), Witaj pokarmie (Niepojęta Trójco II), Panie, pragnienia ludzkich serc (Siedl.)

Antyfona na komunię brzmi: Niech dziękują panu za Jego dobroć, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo głodnego nasycił a łaknącego napełnił dobrami. Ps 107 (106), 8–9. Zmartwychwstały Pan karmi nas swoim Ciałem. Tylko On może zaspokoić nasz głód. Kosztujmy z dobroci Pana.

Uwielbienie: Głoś Imię Pana (Niepojęta Trójco I / Exsultate Deo), Laudate Dominum (Niepojęta Trójco I / Taize)

Wszyscy, bez wyjątku, głośmy i uwielbiajmy Imię Pana.

Zakończenie: Chrześcijanie klaszczcie w dłonie (Niepojęta Trójco II)

Jeszcze raz przypomnijmy sobie słowa z dzisiejszego drugiego czytania: Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem i wszyscy wspólnie zawołajmy: Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał, alleluja!

Idźcie na cały świat (Niepojęta Trójco II, Siedl.)

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili – taki jest tekst drugiej zwrotki. Pan sam nas wybrał. Potrzebuje tylko naszej zgody. Bez lęku, pełnie ufności idźmy na cały świat i głośmy Dobrą Nowinę.

 

Zobacz także