Co zaśpiewać na Mszy? 6. niedziela zwykła, rok A

Czy potrafię dostrzec, że przykazania są darem kochającego Ojca, który nie ogranicza mojej wolności, ale daje prawdziwą wolność?

Dzisiejsza Ewangelia mówi o Bożych przykazaniach. Dla jednych to zbiór nic nie wartych zakazów, dla drugich kilka zdań, które zapamiętali z przygotowań do I komunii, dla trzecich swoisty kodeks, według którego starają się żyć. Czym są dla mnie? Czy potrafię dostrzec, że przykazania są darem kochającego Ojca, który nie ogranicza mojej wolności, ale daje prawdziwą wolność? Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Pan daje prawo wyboru, niczego nie narzuca. Autor dzisiejszego I czytania bardzo wyraźnie o tym mówi: Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. W dzisiejszej Liturgii będę prosił Pana
o łaskę mądrego wyboru. Bo ten wybór wcale nie jest oczywisty.

Wejście: U Ciebie Boże schronienie me (Niepojęta Trójco I)

W nawiązaniu do antyfony na wejście: Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

Łaska Pana (Niepojęta Trójco I) / Przyjdź Duchu Święty napełnij me serce miłością (muz. P. Bębenek)

Proponowane pieśni nie nawiązują do antyfony na wejście. Ale dzisiaj, według mojego serca, bardzo pasuje śpiew do Ducha Świętego na rozpoczęcie Liturgii. Bo skoro mam dzisiaj wybierać, to potrzebuję pomocy, potrzebuję Kogoś, kto pokaże mi prawdziwe Oblicze Ojca, kto napełni mnie Jego miłością, dlatego chce wołać: Przyjdź Duchu Święty napełnij me serce miłością (…) swoją napełnij mądrością.

Przygotowanie darów: Twoje Słowo jest lampą (Niepojęta Trójco I)

Naucz nas, Panie (Exsultate Deo)

Słowo Pana jest lampą na drogach mojego życia. On ma Słowa życia wiecznego. Wola Ojca jest najwspanialszym planem dla naszego życia. Żyjmy Jego Słowem.

Komunia: Panie, pragnienia ludzkich serc (Siedl.)

Mądrość stół zastawiła obficie (Niepojęta Trójco I)

W nawiązaniu do antyfony na komunie: Jedli i nasycili się w pełni, Pan głód ich zaspokoił, nie zawiódł ich pragnienia.

Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (Siedl.)

Gloria Tibi Domine (Niepojęta Trójco I)

Uwielbiajmy Pana za Jego dobroć.

Zakończenie: Kto się w opiekę (Siedl, Niepojęta Trójco II)

Kończąc dzisiejszą Liturgię oddajmy w opiekę Boga, który chce dla nas wszelkiego dobra.

Zobacz także