Co zaśpiewać na Mszy? II Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Rozpoczęliśmy czas szczególny, choć niełatwy, przez wielu czas upragniony, czas, w którym przygotowujemy się do Tajemnicy Paschalnej. Czemu w II niedzielę Wielkiego Postu Kościół przekazuje nam fragment o Przemienieniu Jezusa na górze Tabor? Ano dlatego, żebyśmy tym obrazem przemienienia żyli.

Nasz Pan wie, co na Niego przyjdzie: Ukazali się oni (Mojżesz i Eliasz) w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Wie jak będzie wyglądał na górze Golgoty, wie, że będzie nam ciężko trwać pod krzyżem, bo myśmy się spodziewali… i dlatego dziś zaprasza nas na Tabor i ukazuje swoje przemienione, paschalne oblicze, byśmy w wielkopiątkową noc żyli nadzieją, że to nie koniec, ale początek życia w obfitości.

Wejście: Zbudź się o śpiący – zwrotka 4 (Niepojęta Trójco II)

Wstań, który śpisz – zwrotka 3 (Exsultate Deo)

Antyfona na wejście:Tobie mówi moje serce: szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. (Ps 27 (26), 8–9). Proponowane zwrotki są słowami tejże antyfony. Misterium paschalne już blisko, dlatego wstań, który śpisz i powstań z martwych.

Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie (Exsultate Deo)

Proponowany śpiew, przez swoją treść, wprowadza nas w tajemnicę dnia dzisiejszego. Melodia tego śpiewu zapożyczona z pieśni Krzyżu Chrystusa, dlatego śmiało, po przygotowaniu tekstu, można tę pieśń wykorzystać na rozpoczęcie liturgii.

Przygotowanie darów: Niech Oblicze Twe (Niepojęta Trójco II)

Módlmy się dziś słowami tej pieśni: Niech oblicze Twe, Panie mój, zajaśnieje nad sługą Twym. Niech przenika mnie jego blask.

Komunia: Bóg tak ukochał świat (Niepojęta Trójco I)

Duszo Chrystusowa (Siedl., Niepojęta Trójco II)

Bóg nie oszczędził własnego Syna, oddał Go za nas i dla nas, abyśmy mieli życie w obfitości. Przyjmując uwielbione Ciało Pana, pamiętajmy o słowach Ojca: To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie
(dzisiejsza antyfona na komunię).

Uwielbienie: SILENTIUM SACRUM

W czasie Wielkiego Postu jesteśmy szczególnie zaproszeni do ciszy. Dlatego proponuję, po uprzedniej zapowiedzi celebransa, po komunii zachować święte milczenie.

Zakończenie: Converte nos (Niepojęta Trójco II)

Nawróć nas, Panie (Niepojęta Trójco II)

Bliskie jest Królestwo Boże (Siedl.)

Każdy z nas nosi w sobie jakiś wizerunek Boga. Często zniekształcony, zakłamany. I dlatego potrzebujemy Wielkiego Postu, potrzebujemy nawrócenia, aby w Jezusie rozpoznać kochające Oblicze Ojca; żeby usłyszeć głos Zmartwychwstałego Pana, który mówi do nas po imieniu i odpowiedzieć: Rabbuni, to znaczy Nauczycielu (J 20, 16).

Zobacz także