Co zaśpiewać na Mszy? IV niedziela Adwentu, rok A

Do Bożego Narodzenia mamy jeszcze kilka dni. Wykorzystajmy ten czas. Pozwólmy Bogu zburzyć nasz świat, przełamać wszelkie schematy, zerwać z naszych twarzy maski. Wtedy przeżyjemy prawdziwe Boże Narodzenie!

Dzisiejsza Ewangelia mówi o pokorze i zaufaniu. Józef dowiaduje się, że jego małżonka jest brzemienna mimo, że jeszcze razem nie mieszkają. Jak się czuje mężczyzna, który dowiaduje się, że kobieta, którą kocha nosi dziecko kogoś innego? Józef chce oddalić Maryję i według prawa ma na to przyzwolenie. Tymczasem, w nocy przychodzi do niego anioł i mówi: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Bóg wymaga od Józefa zgody na nieracjonalne zachowane: przyjąć brzemienną żonę, stać się ojcem dla Jej dziecka. Józef decyduje się zaufać Bogu; w Jego starannie poukładany świat wchodzi Bóg ze swoim planem, dzięki któremu Józef będzie żywicielem Bożej Rodziny.

A czy ja potrafię wpuścić Boga do swojego poukładanego świata? Czy umiem zaufać Bogu, że to Jego plan jest dla mnie najlepszy? Do Bożego Narodzenia mamy jeszcze kilka dni. Wykorzystajmy ten czas. Pozwólmy Bogu zburzyć nasz świat, przełamać wszelkie schematy, zerwać z naszych twarzy maski. Wtedy przeżyjemy prawdziwe Boże Narodzenie!

Wejście: Niebiosa rosę (Siedl., Niepojęta Trójco II)

Spuśćcie nam na ziemskie niwy (Siedl.)

Antyfona na wejście: Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. Iz 45, 8

Przygotowanie darów: Mądrości, która z ust Bożych wypływasz (zwrotka 1 i 5, Siedl.)

Antyfony „O” (wybrane zwrotki proponuje wykonać w dzisiejszej liturgii) to niezwykła muzyka. Każdy dzień, od 17 grudnia do 23 grudnia, ma swój tytuł, którym przyzywamy Pana: Mądrość (łac. Sapientia), Pan Domu Izraela (hebr. Adonai), Korzeń Jessego (łac. Radix Jesse), Klucz Dawida (łac. Clavis David), Wschód (łac. Oriens), Król Narodów (łac. Rex gentium) oraz Bóg z nami (hebr. Emmanuel). Nie może tej pieśni zabraknąć w przedświątecznej liturgii. Z nadzieją wołajmy: O Wschodzie ranny, przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące nędznych tysiące.

Komunia: Oto Panna pocznie i porodzi Syna (Exsultate Deo)

Archanioł Boży Gabryel (Siedl., Niepojęta Trójco II)

Antyfona na komunię: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel. (Iz 7, 14). W nawiązaniu do antyfony zaśpiewajmy jedną z proponowanych pieśni. Nie bójmy się wykonywać podczas komunii innych pieśni niż eucharystyczne.

Zakończenie: Zdrowaś bądź Maryja (Siedl. Niepojęta Trójco II)

Najświętsza Dziewico (Niepojęta Trójco I)

Razem z Maryją oczekujemy narodzin Pana. Od Niej uczmy się ufności, pokory, ale i radości z tego, jak wielkie rzeczy nam Bóg uczynił.

Zobacz także