Co zaśpiewać na Mszy? Niedziela Świętej Rodziny

Kościół zaprasza nas w tę niedzielę do przyjrzenia się życiu tej wyjątkowej Rodziny, do zobaczenia, że Oni żyli normalnie, jak my: Maryja jak każda Matka pełna zmartwień i przepełniona bojaźnią o życie dziecka; Józef dobry tato dbający o komfort życia i Jezus.

Żeby zobaczyć to normalne życie usłyszymy dziś fragment Ewangelii o znalezieniu dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni, mimo iż teksty mszalne są mocno bożonarodzeniowe (antyfona na wejście, prefacja, antyfona na komunię). Ta rodzina żyła normalnie, a jest święta. Czemu? Bo każdego dnia wypełniali wolę Najwyższego, ten wspaniały plan zbawienia, który ON ma dla każdego z nas. Niech będą dla nas, dla naszych rodzin wzorem jak żyć, jak kochać się wzajemnie by osiągnąć chwałę nieba!

Wejście: Anioł pasterzom mówił – zwrotki 1,2 (Siedl.)

Proponowane zwrotki kolędy są parafrazą antyfony na wejście: Pasterze poszli z pośpiechem i znaleźli Maryję i Józefa, i Niemowlę złożone w żłobie. Łk 2, 16

Przygotowanie darów: Dzisiaj w Betlejem – zwrotki 1, 2 (Siedl.)

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje, i Józef Święty, i Józef Święty Ono pielęgnuje – takie słowa śpiewamy w proponowanej kolędzie. Przyglądając się ich życiu prośmy o dar miłości wzajemnej w naszych rodzinach.

Komunia: Bóg się rodzi (Siedl.)

Nasz Bóg ukazał się na ziemi i przebywał wśród ludzi (antyfona na komunię), odwieczne Słowo Ojca przyjęło ludzkie Ciało, zostało z nami pod postacią Eucharystycznego Chleba, który jest dla nas pokarmem!

Zakończenie: Pójdźmy wszyscy do stajenki (Siedl.)

Jeszcze raz, z aniołami, z pasterzami, z naszymi rodzinami powitajmy Maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego
.

Zobacz także