Co zaśpiewać na Mszy? Środa Popielcowa, rok C

Zachwyca mnie w dzisiejszej liturgii tak częste przywoływanie Bożego Miłosierdzia. Ze środą popielcową mam głównie skojarzenia dotyczące grzechu i pokuty, co samo w sobie nie jest bezpodstawne. Ale w tekstach liturgicznych, przeznaczonych przez Kościół na ten dzień, piękne jest to, że przenoszą nas one dalej – z marnego poletka naszych grzechów w bezkres Miłosierdzia. Bo przecież to Miłosierdzie Boże nadaje sens naszej pokucie – gdyby nie ono, w popiele moglibyśmy nawet nurkować, a niewiele by to dało…

Antyfona na wejście: Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie * i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. * Nie zważasz na grzechy ludzi, * aby mogli się nawrócić, * przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym. (por. Mdr 11, 24–25. 27)

Z pierwszego czytania z księgi Joela: On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.

Jedna z antyfon w trakcie obrzędu posypania głów popiołem: Odmieńmy sposób życia, * pokutujmy w popiele i włosiennicy, * pośćmy i płaczmy przed Panem, * gdyż Bóg nasz jest pełen miłosierdzia * i gotów odpuścić nam nasze grzechy.

Wejście: Bądź mi litościw, Boże nieskończony (Siedl., KUL, lub czterogłosowe opracowanie br. Rafała Wędzickiego OP, Niepojęta Trójco II, s. 263)

Obrzęd posypania głów popiołem:

Stwórz, o mój Boże * Modlitwa o skruchę (t.: Psalm 52, m.: Jacek Sykulski, Niepojęta Trójco II, s. 236)

Trisagion 1 (t.: Rabulas z Edessy, m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco I, s. 188)

lub

Posypmy głowy popiołem (mel. trad., Siedl.)

Obrzęd zwykle trwa długo i jest momentem skupienia i refleksji. Dlatego, w moim odczuciu, obok pieśni znanych całemu zgromadzeniu, w które może się aktywnie włączyć każdy, mogą tu pojawić się pieśni nieznane wiernym, które jednak przez szczególne piękno melodii, harmonii i tekstu pomogą zagłębić się w treść i znaczenie dzisiejszego dnia. Do takich pieśni (jeśli muzycy poświęcą odpowiednią ilość czasu i wysiłku na ich porządne przygotowanie) z pewnością należą:

Ach, mój niebieski Panie * Spowiedź powszednia (m.: Wacław z Szamotuł, Niepojęta Trójco I, s. 244, lub Biblioteka nutowa Caecilianum)

Z głębokości grzechów moich * Psalm 130 (m.: Cyprian Bazylik, Biblioteka nutowa Caecilianum)

Adam Strug z zespołem Dancerye
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/12660_1.mp3|duration=255

Przygotowanie darów: Converte nos (autor nieznany, opr.: Dawid Kusz OP, Niepojęta Trójco II, s. 400)

lub

Przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu (mel. trad.)

Komunia: Miłosierny Pan i łaskawy (m.: Jacek Sykulski, Niepojęta Trójco I, s. 150)

Uwielbienie: Chwałę Pana głoście wargi moje (m.: Jacek Sykulski, Niepojęta Trójco I, s. 267)

Zakończenie: Niech Twój rozbłyśnie dzień * Pieśń tęsknoty (m.: J. Gałuszka, Niepojęta Trójco I, s. 266)

Zobacz także