Co zaśpiewać na Mszy? Święto Ofiarowania Pańskiego, rok C

Dorosły Chrystus został już przez Jana ochrzczony w Jordanie. Już nauczał w synagodze rodzinnego miasta. A dziś, w liturgii cofamy się o trzydzieści lat i znów spotykamy go jako niemowlaka, niesionego przez rodziców do Świątyni. I znów Bóg objawia nam Siebie w Swoim ukochanym Synu, znowu składa nam obietnice zbawienia. Syn, bezbronny i pokorny, powierzany jest Ojcu, aby mógł dopełnić ofiary za nas, ku Jego chwale.

Temu wejściu Króla do Świątyni, do Jego własnego domu, do miejsca panowania nad całym stworzeniem tym razem nie towarzyszy śpiew chórów anielskich. Niebiosa się nie otwierają, a ciała niebieskie pozostają na swych miejscach, nie intrygując delegacji ze wschodnich mocarstw. Wieczny Król pozostaje cichy – za to Duch Święty przemawia dziś przez człowieka. Symeon i Anna całe życie czekali właśnie na Niego. Pragnęli spotkania z Nim i modlili się o nie gorąco. I wzięli Boga w objęcia. I ujrzeli światłość.

A co my mamy zrobić wobec tak niezwykłego spotkania? Oddawać Panu chwałę modlitwą, z radością służyć Mu pieśnią w Jego domu. Wziąć Go w objęcia w sakramencie Eucharystii. Ofiarować Mu nasze życie – zapewne czeka nas w nim, podobnie jak czekało Maryję, również niemało cierpienia, które jednak także może służyć Bogu i prowadzić do wiecznej światłości.

Po to, by dzisiaj człowiek mógł być słyszany na całej ziemi, polska tradycja daje mu kolędę – narzędzie służące zdarciu gardła na chwałę Pana.

Wejście: Światłem i zbawieniem mym (m.: J. Gałuszka, Niepojęta Trójco I)

Obfitość zwrotek pozwala radośnie wyśpiewać chwałę Pana, wiarę w wieczne spotkanie z Nim i w Jego nieustającą opiekę. Ja śpiewałbym szczególnie zwrotki 3, 5 i 6.

Przygotowanie darów: Wśród nocnej ciszy

Ta kolęda wzywa nas do przebudzenia, do ciągłego oczekiwania i żywego pragnienia spotkania z Panem.

Komunia: Mamy Przyjaciela (m.: S. Wesołowski, Niepojęta Trójco II)

Zachęcam gorąco do wniknięcia w tę piękną pieśń o Bożej ofierze dla słabego człowieka, o spotkaniu z Bogiem w cierpieniu i o mocy Eucharystii.

Uwielbienie: Przybieżeli do Betlejem, zwrotki 1, 2, 7 i 8

Zakończenie: Tryumfy Króla Niebieskiego

Zobacz także