Co zaśpiewać na Mszy? Święto św. Brygidy Szwedzkiej

Święta Brygida Szwedzka dokonała za życia niezwykłych dzieł. Urodzenie i wychowanie ośmiorga dzieci, założenie żeńskiego zgromadzenia zakonnego brygidek, niezłomne orędownictwo polityczne za powrotem papieża z Awinionu do Rzymu i przeciw zepsuciu moralnemu władz kościelnych. Pielgrzymowała również po całej Europie, prorokowała na podstawie licznych objawień i zdołała nawrócić męża na ścieżki wiary.

Kościół w dzisiejszej liturgii przypomina nam i daje za przykład świętą Brygidę, że dla tego, kto wierzy, nie ma nic niemożliwego – trwa w nim bowiem Chrystus i moc Boża działa w nim i przez niego.

Wejście: Psalm 62. Tylko w Bogu (m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco t. II)

„Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.”

Przygotowanie darów: Ojcze spraw (m.: J. Gałuszka, Niepojęta Trójco t. I)

Święta Brygida została w 1999 ustanowiona przez papieża Jana Pawła II patronką Europy, walczyła bowiem o jej jedność i świętość. Proponuję wykonanie pieśni Ojcze spraw, aby spróbować wejść w tajemnicę jedności z Bogiem, w opisywane w dzisiejszych czytaniach życie przepełnione obecnością Chrystusa. Pieśń należy według mnie śpiewać z dużą energią i zaangażowaniem i nie nazbyt wolno, aby uniknąć nadania jej zbyt „sennego” charakteru.

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (t. i m.: S. Ziemiański SJ, opr.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco t. II)

Psalm 34 usłyszymy dziś pośród czytań liturgicznych. Proponuję powrócić do niego w czasie przyjmowania przez zgromadzenia Komunii świętej, która jest wyrazem niezwykłej jedności z Chrystusem, z której płynie nasza siła i szczęście.

Uwielbienie: Bonum est confidere (m.: Taize, Niepojęta Trójco t. I)

„Dobrze jest pokładać ufność w Panu, dobrze jest w Panu pokładać nadzieję.”

Zakończenie: Psalm 145. Niechaj Cię, Panie (m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco t. II)

„Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.” (z dzisiejszej Ewangelii)

Zobacz także