Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski

Dzisiejsza Uroczystość łączy w sobie różnorodne sposoby patrzenia przez Kościół na Maryję.

Chwalebna Królowa nieba (pierwsze czytanie), która swą chwałę zawdzięcza pokornej ufności serca (psalm).Matka każdego człowieka (Ewangelia), która zrodziła Tego, który stworzył ją i wszelkie stworzenie, w której najpełniej widać, do czego jesteśmy powołani – świętego życia i wiecznej radości zbawionych (drugie czytanie). Orędowniczka człowieka w potrzebie i opiekunka narodu polskiego i naszej Ojczyzny.

Wejście: dawna Polski Tyś królową (Siedl.)

Poprzez wstawiennictwo Najświętszej Panny zawierzmy Bogu naszą Ojczyznę.

Przygotowanie darów: Bogurodzica (m.: greg.)

Szczególny to hymn dla naszego narodu, łączący w sobie wysławianie Matki Boga i Kościoła z modlitwą skierowaną bezpośrednio do Chrystusa. Mnie wzrusza szczególnie, w jaki sposób śpiew ten się rozwija. Rozpoczyna się od wezwania Marii – zwłaszcza kiedy czujemy się onieśmieleni Bożą potęgą lub niegodni Jego miłosierdzia, Maryja okazuje się bliska i szczególnie dostępna modlącemu się człowiekowi. Strofa jej poświęcona jest jednak krótka w porównaniu do strofy poświęconej jej Synowi – nawet w konstrukcji tekstu Maryja pokornie kieruje nasz wzrok (i słuch) na Chrystusa.

Komunia: Chrystus Pan, karmi nas (Siedl.)

W czasie komunii pomódlmy się tak, jak Maryja wychwalała Boga (hymn Magnificat w tekście zwrotek).

Uwielbienie: Wesel się nieba Królowo (m.: J. Gałuszka, Niepojęta Trójco I)

Pieśń paschalna przypomina nam, że nadal jesteśmy w okresie świętowania tajemnic Zmartwychwstania oraz stawia w centrum zbawienie, które przez Maryję przyszło na świat, aby stać się na wieki naszym udziałem.

Zakończenie: Salve Regina (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco I)

Witaj, Królowo, nasza Pani. Witaj Maryjo, Matko miłosierdzia, witaj. Postarajmy się, aby ta pieśń zabrzmiała lekko i śpiewnie – zaśpiewana ciężko traci wiele swojego uroku i modlitewnego potencjału.

Zobacz także