Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok C

Stając wobec tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, Boga, który stworzył świat, dał nam Siebie w Swoim Synu i rozlał Swą miłość w naszych sercach przez Ducha Świętego, bardzo mocno czuję się adresatem słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. W sposób bezpośredni nie potrafię udźwignąć zaproszenia do całej prawdy, ale czuję się do niej przedziwnie prowadzony przez Ducha Świętego. Także poprzez dzisiejszą liturgię.

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,uwieńczyłeś go czcią i chwałą.Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,wszystko złożyłeś pod jego stopy.

(z psalmu dzisiejszej Liturgii Słowa)

Wejście: Niepojęta Trójco (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco I)

Przygotowanie darów: Pieśń o nadziei (m.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco II)

W swoim wielkim miłosierdziu Bóg nas zrodził do wielkiej nadziei.

Komunia: Mądrość stół zastawiła obficie (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco I)

Uwielbienie: Gloria Tibi Domine (m.: M. Kłos, Niepojęta Trójco II)

Chwała Tobie, Panie i Twemu Świętemu Imieniu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Zakończenie: Ciebie wzywamy (Siedl.) lub Niech cały wszechświat (m.: S. Wesołowski, Niepojęta Trójco II)

Niech cały wszechświat głosi mądrość Boga:

Niebo i lądy, planety i słońce;

A dzień niech nocy wielkość opowiada

Stwórcy wszystkiego.

Składamy dzięki Tobie, Wszechmogący,

Dobry Pasterzu każdego istnienia,

Ty, który jesteś w Trójcy niepojętej

Bogiem jedynym. Amen.

http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/piesn_o_nadziei/12.mp3|duration=30
Fragment utworu „Pieśń o nadziei”
Kup płytę z tym utworem przez internet

Zobacz także