Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Narodzenia Pańskiego, rok A

Razem z pasterzami pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Ucieszmy się widokiem Bożej Dzieciny, radujmy się, bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Dzisiejszym wstępem do liturgii niech będzie tekst Kalendy:

25 grudnia w 29 dniu księżycowym, gdy minęło wiele lat od stworzenia świata, gdy Bóg stworzył niebo i ziemię i uczynił człowieka na swój obraz i wiele wieków od czasu gdy po potopie Najwyższy pozwolił zabłysnąć tęczy będącej znakiem przymierza pokoju, gdy upłynęły wieki od wyjścia naszego ojca w wierze, Abrahama, z Ur Chaldejskiego, XIII wieków od wyjścia Izraelitów z Egiptu pod przewodem Mojżesza, około 1000 lat od namaszczenia Dawida na Króla Izraela, w 65 tygodniu wg proroctwa Daniela, w epoce 194 olimpiady, w 752 roku od założenia Rzymu, w 42 roku rządów cesarza Oktawiana Augusta, gdy w całym świecie królował pokój, Jezus Chrystus Król Odwieczny, Syn Przedwiecznego Ojca, pragnąc uświęcić świat swoim przyjściem, będąc poczętym za sprawą Ducha Świętego. Spędziwszy w łonie Matki 9 miesięcy, rodzi się w Betlejem Judy z Maryi Dziewicy stając się człowiekiem. Takie jest Narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa według ludzkiej natury.

Niech ruiny waszego życia zabrzmią radosnym śpiewem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Razem z pasterzami pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Ucieszmy się widokiem Bożej Dzieciny, radujmy się, bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Każdy z nas, organistów, kantorów, chórzystów, niech śpiewa kolędy głośno i radośnie. Niech nie zabraknie ich w kościele, w domu i wśród przyjaciół.

Życzę wszystkim Czytelnikom Błogosławionych, pełnych radości i pokoju Świąt Bożego Narodzenia! Niech Światło z Betlejem prowadzi Was w codziennym życiu!

Msza w nocy:

Wejście: Wśród nocnej ciszy

Uwaga: druga zwrotka tej kolędy kończy się słowami: A witając zawołali z wielkiej radości. Dlatego nie możemy skończyć na tej zwrotce, bo Pasterze coś zawołali: Ach, witaj Zbawco z dawna żądany.

Przygotowanie darów: Gdy się Chrystus rodzi

Komunia: Anioł Pasterzom mówił

Tryumfy Króla niebieskiego

Uwielbienie: Cicha noc

Zakończenie: Bóg się rodzi

Msza o poranku:

Wejście: Do szopy, hej pasterze

Przygotowanie darów: Przybieżeli do Betlejem

Komunia:żłobie leży

Uwielbienie: Wesołą nowinę

Zakończenie: Bóg się rodzi

Msza w dzień:

Wejście:narodzenia Pana/W żłobie leży

Przygotowanie darów: Dzisiaj w Betlejem

Komunia: Anioł pasterzom mówił/Wśród nocnej ciszy

Uwielbienie: Tryumfy Króla niebieskiego

Zakończenie: Bóg się rodzi

 

Zobacz także