Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, rok C

Święto Nawiedzenia to spotkanie dwóch kobiet, którym wielkie rzeczy Pan uczynił; to potrzeba podzielenia się radością; to chęć niesienia pomocy bliźniemu; to moment uwielbienia Boga: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Święto Nawiedzenia to nie tylko spotkanie Maryi z jej krewną Elżbietą. To również spotkanie Zbawiciela z Janem Chrzcicielem. Ewangelia opisuje to wydarzenie: Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Egzegeci Pisma Świętego owo poruszenie tłumaczą jako taniec, św. Jan Chrzciciel zatańczył doświadczywszy obecności Pana. I dzisiejsza modlitwa po komunii, która wspomina ów taniec: Boże, niech Cię uwielbia Twój Kościół za wszelkie rzeczy, które uczyniłeś dla wiernych, i jak święty Jan Chrzciciel z radością odczuł obecność Zbawiciela przed Jego narodzeniem, tak niech Twój lud z weselem przyjmuje w tym Sakramencie zawsze żyjącego Chrystusa. Bardzo urzekają mnie te słowa i trochę onieśmielają. Bo czy umiem zatańczyć z radości będąc w obecności Pana? Ucieszmy się obecnością Zbawiciela w naszym życiu i dziękujmy za wielkie rzeczy, których dla nas dokonał!

Mały dodatek. Ojciec Święty Franciszek tak mówi o znaczeniu Maryi w życiu św. Elżbiety: Pięknie byłoby dołączyć do maryjnej litanii wezwanie: „Pani, która idziesz z pośpiechem, módl się za nami!”. Nie czekała. Nie powiedziała: «Jestem w ciąży, muszę o siebie dbać. Moja kuzynka ma przyjaciółki, które na pewno jej pomogą». Poczuła potrzebę i szybko do niej poszła. Pięknie jest myśleć o Maryi naszej Matce, która spieszy się, bo czuje, że musi pomóc. Idzie by pomóc, a nie by się chwalić i mówić kuzynce: «Słuchaj, teraz ja tu rządzę, bo jestem Matką Boga!» Nie zrobiła tego. Poszła pomóc. Maryja zawsze tak postępuje. Jest naszą Matką i z pośpiechem biegnie do nas, gdy tylko tego potrzebujemy.

Wejście: Ave maris Stella * Witaj Gwiazdo morza (Niepojęta Trójco I)

Ave Domina Sancta (Niepojęta Trójco I)

Zdrowaś Maryja (Siedl.)

W dzisiejszej Liturgii będziemy dziękować Bogu za osobę Maryi, za Jej świętą niecierpliwość, z którą śpieszy na spotkanie z każdym z nas. Rozpocznijmy dzisiejszą Eucharystię śpiewem skierowanym do Matki Zbawiciela.

Przygotowanie darów: Najświętsza Dziewico (Niepojęta Trójco I)

Maryja przynosi nam Zbawiciela, przez Nią Jezus zamieszkał wśród nas, jest Przybytkiem Boga z ludźmi, miejscem spotkania z Bogiem. Ona nie skupia nas na sobie, ale nieustannie wskazuje na Syna. Radujcie się ze Mną oblubienice Pana, bo Moje serce jest Świątynią Boga. Gdyż Pan się pochylił nad Swą Służebnicą i łono moje uczynił Bramą Nieba. Człowiekiem stał się Jedyny Syn Boga Jezus – najpiękniejszy spośród synów ludzkich.

Komunia: Chrystus Pan karmi nas (Siedl.)

Bądźże pozdrowiona Hostio żywa (Niepojęta Trójco II)

Eucharystyczne Ciało Jezusa jest tym samym, które zrodziła Maryja. Pozostał z nami pod postacią chleba i wina byśmy mogli się Nim karmić. Niech spotkanie z Nim rozweseli nasze serca.

Krótkie wyjaśnienie: jeżeli ktoś wykorzysta na komunię śpiew Chrystus Pan karmi nas to warto po komunii zaśpiewać inny niż śpiew uwielbienia niż Magnificat, gdyż pieśń Chrystus Pan karmi nas wykorzystuje w zwrotkach tekst Magnificatu w przekładzie ks. W. Danielskiego (warto wykonać wszystkie 7 zwrotek)

Uwielbienie: Magnificat (Niepojęta Trójco II)

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mega (Siedl.)

Błogosław Pana ma duszo (Niepojęta Trójco II)

Razem z Maryją, rozradowani obecnością Jezusa, uwielbiajmy Boga za wielkie rzeczy, których dla nas dokonał.

Zakończenie: Błogosławiona (Niepojęta Trójco II)

Błogosławiona jesteś Maryjo (Exsultate Deo)

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Zobacz także