Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość św. Stanisława, biskupa

Niech święty Stanisław wstawia się u Boga za nami – za naszą Ojczyzną i światem całym w tych niespokojnych, nerwowych czasach.

Niech święty Stanisław wstawia się u Boga za nami – za naszą Ojczyzną i światem całym w tych niespokojnych, nerwowych czasach.

Wejście: Gaude Mater Polonia (najbardziej polecam melodię gregoriańską, ale można też zaśpiewać czterogłosowe opracowanie Teofila Klonowskiego) nuty czterogłosu.

Przygotowanie darów: Chwała Tobie, gospodzinie (Siedl. lub czterogłosowe opracowanie Dawida Kusza OP, Niepojęta Trójco II, s. 208)

Komunia: Różne są dary łaski (m. Paweł Bębenek, Niepojęta Trójco II, s. 234)

lub

Mój wiekuisty pasterz (m.: Mikołaj Gomółka, Niepojęta Trójco I, s. 238)

lub

Bóg tak ukochał świat (m.: Andre Gouzes OP, Niepojęta Trójco I, s. 173)

Pierwsze dwie z proponowanych pieśni będą nawiązaniem do ewangelii o Dobrym Pasterzu, trzecia zaś do drugiego czytania, i do męczeńskiej śmierci św. Stanisława (Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Rz 8).

Uwielbienie: Ortus de Polonia (mel. greg. i czterogłosowe opracowanie Jerzego Libana z Legnicy – w praktyce sprawdzono, że najlepiej zaśpiewać najpierw chorał i attaca czterogłos).

Zakończenie: Boże, coś Polskę

Święty Stanisławie, patronie Polski, módl się za nami. Amen.

 

Zobacz także