Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok C

Zbliżamy się do końca liturgicznego okresu szczególnego rozważania tajemnic paschalnych. Dziś Pan w chwale wstępuje do nieba. Dzięki Jego Ofierze i Zmartwychwstaniu grzech został zgładzony, a niebo zostało dla nas otwarte.

Na drodze do niego jest z nami Duch Święty, którego Zesłanie będziemy wkrótce świętować. Jest również nasz Kościół, nasza wspólnota założona przez Jezusa. Wsłuchajmy się dziś w obietnicę nieba i objawienie prawdy o stałej obecności Boga wśród nas. Śpiewem rozgrzejmy nasze serca do wypełniania zadań, jakie Chrystus nam pozostawił.

Wejście: Chrystus Pan w niebo wstępuje – na melodię Wesoły nam dzień dziś nastał (Siedl.)

Proponuję jako wprowadzenie do tajemnic dzisiejszej liturgii skorzystać ze znanej melodii i tekstu w wersji przeznaczonej na Uroczystość Wniebowstąpienia.

Przygotowanie darów: Przyjdę do was (m.: J. Gałuszka, Niepojęta Trójco I)

Pan nie pozostawia nas sierotami, jest z nami aż do skończenia świata. Tą pieśnią możemy kontemplować Jego obecność i skłaniać serce do otwarcia na nią oraz oczekiwania na szczególne przyjście Ducha Świętego w niedaleki już dzień pamiątki Pięćdziesiątnicy.

Komunia: Zbliżam się w pokorze (Siedl.)

Eucharystia to szczególna obecność Zmartwychwstałego w Kościele. Jezusa nie ma już pośród nas w widzialnym ciele, jednak podczas każdej Mszy Świętej realnie zaprasza nas do Świętej Komunii ze sobą. Hymn eucharystyczny świętego Tomasza z Akwinu szczególnie głęboko wnika w tę tajemnicę, która prowadzi nas tam, „gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg”.

Uwielbienie: Niechaj Cię Panie, Psalm 145 (m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco II)

Dzisiejsza Liturgia Słowa wzywa nas do radości i wysławiania mocy Pana – potęgi, która gładzi śmierć, otwiera dla nas życie wieczne, powołuje nas do świetości i głoszenia chwały Królestwa Bożego, które staje się naszym udziałem.

Zakończenie: Idźcie na cały świat (m.: S. Ziemiański SJ, opr.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco II)

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili.To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Momi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego i bądźcie Momi świadkami aż po krańce ziemi.”

Zobacz także