Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rok C

Wielka uroczystość przed nami – ileż uruchamia kontekstów! Już samo wydarzenie jest niezwykłe – wzięta do nieba z ciałem i duszą. I ta piękna nazwa: Zaśnięcie…

Wielka uroczystość przed nami – ileż uruchamia kontekstów! Już samo wydarzenie jest niezwykłe – wzięta do nieba z ciałem i duszą. I ta piękna nazwa: Zaśnięcie… Znamy tą scenę doskonale – kto nie podziwiał dynamiki i kunsztu XV–wiecznego arcydzieła Wita Stwosza – ołtarza głównego w Bazylice Mariackiej. Do tego dodajmy jeszcze Jej opiekę nad naszym narodem, tak wyraźnie odczuwalną w 1920 roku. Radujmy się taką Matką i Orędowniczką, i wyśpiewajmy Jej chwałę najpiękniej, jak potrafimy.

Wejście: Bogurodzica

Ofiarowanie: Matko niebieskiego Pana (Siedl., KUL., w Niepojęta Trójco II, s. 385 melodia ze śpiewnika Mioduszewskiego)

„Gwiazdy wszystkie assystują, bo Królowę w niebie czują nad sobą”lub piękna, trzygłosowa pieśń Bądź wiesioła, Panno czysta (anonim, XV wiek), Niepojęta Trójco  I, s. 237. Nie wszystkie zwrotki zostały tam przedrukowane, więc tu polecam te, które szczególnie pasują

1. Bądź wiesioła, Panno czysta,
gdyś poczęła Jezu Krysta,
anjołem pozdrowiona.

6. Bądź wiesioła, gdy Syn w niebo
wskłonić się raczył do swego
krolestwa niebieskiego.

7. Bądź wiesioła, za Nim wzięta,
gdzie są świętych wielka święta
anjelskiego śpiewania.

8. Przez Twe, Panno, siedm radości
zbaw nas smutku i żałości,
domieść wiecznej radości.

10. Przez Twoj, Panno, biały kamień,
by nas nie żegł pkielny ogień,
rzeknijmy wszytcy: Amen.

A może ktoś pokusiłby się o zaśpiewanie przepięknego offertorium chorałowego Recordare Virgo (Niepojęta Trójco II, s. 124)? To jeden z najcudowniejszych śpiewów świata – gorąco polecam!„Pamiętaj o nas, Dziewico Matko, gdy staniesz przed obliczem Boga, abyś prosiła dla nas o dobro i by odwrócił zagniewanie swoje od nas”.

Komunia i uwielbienie: Magnificat

Wybór jest ogromny: począwszy od Kantyku Maryi w jednym z ośmiu tonów gregoriańskich (np. z tego XIX–wiecznego Vesperarum dominikańskiego, od strony 5 (zdjęcie 11), poprzez piękny, renesansowy Magnificat Cypriana Bazylika (Niepojęta Trójco II, s. 382), do kompozycji nowszych, choćby Pawła Bębenka (Niepojęta Trójco II, s. 380).

Zakończenie: Na zaśnięcie * Już sie anieli wiesielą (t.: bł. Władysław z Gielniowa, m.: P. Bębenek)

Kto nie ma dostępu (bo zdaję się, że ten utwór jeszcze nie był publikowany – będzie we wznowionym I tomie Niepojętej Trójcy, ale to jeszcze chwilę…), z powodzeniem może zastąpić ją albo pieśnią O Matko miłościwa (Siedl., KUL, lub czterogłosowe opracowanie Jacka Sykulskiego w Niepojęta Trójco I, s. 225), albo Królowo nieba, co na tronie wiecznym (Siedl.)

Zobacz także