Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok A

Nie czuj się osamotniony! Duch Święty nie odrzuca nikogo, współpracuje ze wszystkimi, którzy Go o to proszą.

W dniu dzisiejszym wypełnia się obietnica Chrystusa: Pan daje nam Pocieszyciela, Tego, który przenika wszystko. Nie straszna Mu nasza ciemność i smród rozkładu spowodowanego przez grzech, jest Ożywicielem, który wnika w chaos Twojego życia i zaprowadza ład; jest Mocą w słabości, jest wypełnieniem tęsknot twojego serca. Duch Święty – sprawca wszelkiego dobra – potrzebuje jedynie pozwolenia na działanie w naszym życiu, dlatego niech ten dzień będzie wypełniony wołaniem: Veni, Sancte Spiritus; Przyjdź, Duchu Święty.

Dziękujmy Bogu Ojcu za ten wyjątkowy Dar. Radujmy się, bo nie jesteśmy sierotami, jest z nami On – Duch Prawdy i Miłości, Mocy i Pokoju.

I na koniec piękny fragment traktatu św. Ireneusza z Godziny Czytań:

„Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego
z woli niebios.

Nasze ciała przez obmycie w wodzie chrztu otrzymały dar jedności, dzięki któremu staną się niezniszczalne, dusze zaś zjednoczył Duch Święty.

Na Panu spoczął Duch Boga, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Boga. Pan zaś tego Ducha dał Kościołowi, zsyłając z niebios Pocieszyciela na całą ziemię, tam właśnie, gdzie szatan, wedle słów Zbawiciela, spadł z nieba jak błyskawica. Ta ożywcza rosa Boża jest nam konieczna, abyśmy nie zostali spaleni i nie stali się bezużyteczni, a jak mamy oskarżyciela, mieli również Obrońcę. Pan powierzył Duchowi Świętemu swoją własność, to jest człowieka, który wpadł w ręce zbójców. Nad nim sam się wzruszył, opatrzył jego rany i za niego dał dwa królewskie denary. A my, którzy otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis Ojca i Syna mamy pomnożyć denar nam dany i pomnożony zwrócić naszemu Panu.”

Wejście:Stworzycielu Duchu przyjdź (Siedl.)

Jeden z najpiękniejszych hymnów skierowany do Trzeciej Osoby Boskiej. Nie może go zabraknąć
w Dzień Pięćdziesiątnicy. Za publiczne odśpiewanie tego hymnu można uzyskać odpust zupełny.

Przygotowanie darów: Duch Pański napełnił okrąg ziemi (Exsultate Deo)

Z całym Kościołem radujemy się Duchem Świętym. Kiedy zmęczony, pełen niepokoju o jutro, po całym dniu pracy wchodzę do Kościoła i zasiadam za organami, wtedy proszę Pocieszyciela, aby mój smutek przemienił
w radość, aby przypomniał, że jestem umiłowanym Dzieckiem Ojca, któremu nie stanie się krzywda. Zaryzykuj i Ty, nie czuj się osamotniony, Duch Święty nie odrzuca nikogo, współpracuje ze wszystkimi, którzy Go o to proszą.

Różne są dary łaski (Niepojęta Trójco II)

Różni jesteśmy, z różnych stron świata, ale w Duchu Świętym tworzymy jeden Kościół.

Komunia: Pamiątkę dnia świątecznego (Siedl.)

W nawiązaniu do antyfony na komunię: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili wielkie dzieła Boże. Alleluja.

O, jak dobry i słodki (Niepojęta Trójco II)

Uwielbienie: Cała ziemio wołaj (Niepojęta Trójco II)

Cała ziemia niech się raduje, bo Pan wypełnił swoje obietnice, nie jesteśmy sami, jest z nami Pocieszyciel! Uwielbiajmy Boga teraz i na wieki.

Zakończenie: Przez Twoje święte Ducha Zesłanie (Siedl.)

Chrystus Pan zmartwychwstał (Siedl., Niepojęta Trójco II)

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy doroczne obchody Misterium Paschalnego. Zakończmy dzisiejszą liturgię śpiewem pieśni wielkanocnej.

 

Zobacz także