Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

25 marca Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym roku z racji, że dzień ten przypadł w Wielkim Tygodniu, po którym to były dni oktawy Wielkanocnej (oba te tygodnie nie przyjmują żadnych świąt i uroczystości, mszy obrzędowych i wotywnych) Kościół „przenosi” Uroczystość Zwiastowania na dzień 8 kwietnia.

Kiedy słyszymy uroczystość Zwiastowania Pańskiego to mamy przed oczami ewangeliczny opis tego wydarzenia: Archanioł Gabryel przychodzi do Maryi i w imieniu Boga zwiastuje Jej, że została wybrana na Matkę Zbawiciela. Chciałbym zwrócić jednak uwagę na coś niewidzialnego dla oka: moment Zwiastowania to nie tylko fiat Maryi, ale przede wszystkim fiat Jezusa: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże; to moment, w którym Odwieczne Słowo Ojca zstąpiło na ziemię i przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny. Podczas dzisiejszej liturgii na słowa Wyznania Wiary: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem przyklękniemy. Niech ten dzień będzie uwielbieniem Boga za dar Syna. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest uroczystością Pańską, nie maryjną.

Wejście:

Archanioł Boży Gabryel (Siedl., zwrotki 1 – 5)

Antyfona na wejście: Chrystus przychodząc na świat, mówi: * Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Alleluja. Przy tworzeniu repertuaru zależy mi na wykorzystaniu tego, co daje nam Kościół: antyfon, tekstów liturgii słowa. Nie znalazłem jednak śpiewu, który będzie parafrazą dzisiejszej antyfony na wejście. Proponuję wykorzystanie pieśni, która doskonale wprowadzi nas w tajemnicę dnia dzisiejszego. Chciałbym zwrócić uwagę, że wielu organistów kończy ten śpiew drugą zwrotką tj. słowami: nic nie rzekła Aniołowi. Może się czepiam, ale Matka Boża jednak coś odpowiedziała Archaniołowi. Dlatego zachęcam, żeby wykorzystać przynajmniej 4 zwrotki proponowanego śpiewu.

Przygotowanie darów:

Po upadku człowieka grzesznego (Siedl., Niepojęta Trójco II)

Słowa tej pieśni opisują moment Zwiastowania. Bardzo lubię staropolski tekst tej pieśni, bo on w prosty (nie w prostacki) sposób ukazuje moment anielskich odwiedzin.

Komunia:

Oto Panna pocznie i porodzi Syna (Exsultate Deo)

Antyfona na komunię: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, * i nazwą Go imieniem Emmanuel. Alleluja. Iz 7, 14 Proponowany śpiew wykorzystuje słowa dzisiejszej antyfony.

Uwielbienie:

Ten, który słowem (Niepojęta Trójco I)

Proponowany śpiew wykorzystuje tekst Magnificatu. Razem z Maryją uwielbiajmy Boga za Tajemnicę Wcielenia.

Dziękujemy CI Ojcze nasz (Siedl.)

Dzięki Jezusowi poznajemy prawdziwe oblicze Ojca. Jego Wcielenie przywraca nam godność dzieci Bożych. Tobie Panie chwała na wieki!

Zakończenie:

Najświętsza Dziewico (Niepojęta Trójco I)

Zdrowaś bądź Maryja (Siedl., zwrotki 1, 5,6,7)

Maryja jest Bramą, przez którą wchodzi na świat sam Bóg. Stała się niewolnicą Pańską, bo w posłuszeństwie Bogu odnalazła prawdziwe szczęście.

Zobacz także