Co zaśpiewać na Mszy? X niedziela zwykła, rok C

Dzisiejsza liturgia ukazuje wszechmocne działanie łaski Boga w naszym życiu. Dzięki Jego miłosierdziu żyjemy i na nowo ożywamy, gdy dosięga nas śmierć grzechu.

W ewangelicznej scenie wskrzeszenia młodzieńca z Nain możemy zobaczyć się nie tylko w zmarłym przywracanym do życia, ale i w tłumie obserwatorów zdarzenia – Chrystus umacnia w nas wiarę, czyniąc cuda w życiu naszych bliskich oraz dalszych znajomych i nieznajomych.

Także łaska Pana powołuje nas na proroków – daje nam, jak Eliaszowi, moc działania cudów i niesienia życia oraz, jak świętemu Pawłowi, wiarę i siłę głoszenia Dobrej Nowiny.

Wejście: Duch Pański nade mną (m.: D. Kusz OP, partytura i nuty dla zespołów wokalnych są dostępne w sklepie)

Słowa refrenu z dziękczynieniem odnieść możemy do Chrystusa, jednocześnie traktując je jako wezwanie do naśladowania Go i niesienia w świat Jego świadectwa. W zwrotkach przepiękne obietnice działania Bożej łaski w naszym życiu.

Przygotowanie darów: Łaska Pana (P. Pałka, Niepojęta Trójco I)

Prośmy o wiarę, wszelką pomoc, która jest nam potrzebna i siłę do wypełniania naszego prorockiego powołania.

Komunia: Chwalmy niewysłowiony (Siedl.)

Eucharystia to, wraz ze Słowem Pańskim, najważniejszy sposób udzielenia się Bożej łaski, jaki Chrystus zostawił nam w Kościele. Ta pieśń wyraża dziękczynienie za ten dar.

Uwielbienie: Boże, Ty nie odmawiasz (m.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco II)

„Boże, Ty nie odmawiasz Swego miłosierdzia, łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzec będą. Alleluja!

Boże, Ty włożyłeś w moje usta pieśń nową, wielu to zobaczy i zaufa Panu. Alleluja!”

Łaska głoszenia i powołanie prorockie objawiają się także w posłudze śpiewu w czasie liturgii.

Zakończenie: Będę Cię chwalił, Boże (m.: U. Rogala, Niepojęta Trójco II)

Radosne dziękczynienie za Boże miłosierdzie.

http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/piesn_o_nadziei/02.mp3 |duration=30
Fragment utworu „Pieśń o nadziei”
Kup płytę z tym utworem przez internet

Zobacz także