Co zaśpiewać na Mszy? XVI niedziela zwykła, rok C

Odpuść. Usiądź przy Jezusie i posłuchaj bicia Jego Serca. Uspokój swoje serce, niech ona zacznie bić rytmem Serca Jezusa. Usłysz co Pan do Ciebie mówi – to będzie najlepsze co możesz dla siebie zrobić i nie będziesz tego pozbawiony.

W dzisiejszej Liturgii Słowa Pan przychodzi w gościnę do ludzi. I to jest powód do zachwytu: Bóg nie ma oporów żeby odwiedzać mój dom, żeby zasiąść ze mną do posiłku. On, który jest Bogiem wszechrzeczy przychodzi w gościnę do mnie grzesznika. I jeszcze jedna prawda wynikająca z dzisiejszej Ewangelii: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. A co robiła Maria? Maria siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. I to jest strzał w dziesiątkę: usiąść i słuchać Jezusa. Umieć zostawić wszystko i „marnować” czas u stóp Jezusa. W dzisiejszym świecie zatraciliśmy umiejętność słuchania. Może wakacyjny czas jest okazją, żeby na nowo nauczyć się słuchać drugiego człowieka i Jezusa? Tylko w Nim jest nasza siła. Bez względu na wszystko, czy się wali, czy się pali Jego Słowo jest Dobrą Nowiną.

Wejście: U Ciebie Boże (Niepojęta Trójco I)

Antyfona na wejście: Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię. Ps 54 (53), 6.8

Pan podtrzymuje moje życie, u Niego jest moje schronienie.

Ephata (Niepojęta Trójco I)

Przed Ewangelią usłyszymy słowa aklamacji: Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Rozpoczynając dzisiejszą Liturgię prośmy Pana o dar otwartości na Jego Słowo, na piękno stworzenia, na Jego Miłość.

Przygotowanie darów: Tylko w Bogu (Niepojęta Trójco II)

Troszczysz się i niepokoisz o wiele… wciąż coś mnie trapi, napawa lękiem, a przecież tylko w Nim jest moja siła. Podczas dzisiejszej liturgii postanawiam obrać najlepszą cząstkę: słuchać i być z Jezusem, bez względu na wszystko wierzyć Jego Słowom.

Twoje Słowo (Niepojęta Trójco I)

Słowo Pana jest lampą dla naszych stóp, to Słowo pełne miłości ma moc przemieniać nasze serca. Propozycja ta jest dla tych, którzy nie wykorzystali tego śpiewu w zeszłą niedzielę ☺

Komunia: Hymn etiopski (Niepojęta Trójco I)

Chwalmy niewysłowiony (Niepojęta Trójco II)

Antyfona na komunię: Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, dał pokarm bogobojnym. Ps 111 (110), 4–5. Ciało Pana jest pokarmem, którym zostaliśmy obdarowani. Rozkoszujmy się dobrem, które daje nam Pan.

Uwielbienie: Gloria Tibi Domine (Niepojęta Trójco I)

Trzy proste słowa: Gloria Tibi Domine – Chwała Tobie Panie. Wystarczy tylko tyle. Siądź i uwielbiaj Jezusa.

Zakończenie: Ty dasz mi pokój serca (Taize)

Jesteśmy aktywni. Czasami za bardzo aktywni. Niekiedy aktywizm wynika z potrzeby zagłuszenia tego, co jest we mnie. Szarpiemy się, krzątamy, załatwiamy jedno, drugie, trzecie…. Odpuść. Usiądź przy Jezusie i posłuchaj bicia Jego Serca. Uspokój swoje serce, niech ona zacznie bić rytmem Serca Jezusa. Usłysz co Pan do Ciebie mówi – to będzie najlepsze co możesz dla siebie zrobić i nie będziesz tego pozbawiony.

Zobacz także