Co zaśpiewać na Mszy? XVIII niedziela zwykła, rok C

Racz mnie wybawić, Boże; * Panie, pośpiesz mi z pomocą, * Tyś wspomożycielem moim i wybawcą, * nie zwlekaj, Panie. (antyfona na wejście)

Wejście: Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski * Psalm 86 (m.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco II, s. 241) Do dzisiejszej antyfony na wejście bardzo dobrze pasują zwrotki tej pieśni: „Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Pani, bo biedny jestem i ubogi”.

Ofiarowanie: Błogosławieni ubodzy w duchu (Niepojęta Trójco I, s. 148) lub Błogosławieni ubodzy i cisi (m.: M. Machura, Niepojęta Trójco I, s. 128)

Dzisiejsza Liturgia Słowa może pomóc nam przewartościować nasze życie i poukładać priorytety we właściwym porządku. Nawiązując do aklamacji przed ewangelią warto przypomnieć sobie Jezusowe słowa na temat tych, którzy są błogosławieni.

Antyfona na komunię: Panie, dałeś nam chleb z nieba * zdolny dać wszelką rozkosz * i wszelki smak zaspokoić.

Komunia: Chleb niebiański (m.: J. Gałuszka, Niepojęta Trójco I, s. 168)

Uwielbienie: Chwałę Pana głoście (m.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco I, s. 267)

Zakończenie: Kto się w opiekę * Psalm 91 (mel. trad., Siedl., KUL, lub czterogłosowe opracowanie J. Sykulskiego, Niepojęta Trójco II, s. 220)

Niech ten psalm w pięknym przekładzie Jana Kochanowskiego posłuży nam jako recepta na odpowiednie umocowanie naszego życia i wszelkich ważnych dla nas spraw: Iżeś rzekł Panu:

Tyś nadzieja moja,
iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja,
nie padnie na cię żadna zła przygoda
ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

Zobacz także