Co zaśpiewać na Mszy? XXI niedziela zwykła, rok C

Czekam na ten czas kiedy nastanie jedność wśród nas katolików, kiedy nie będziemy walczyć między sobą, ale razem uwielbiać Pana.

Często na portalach społecznościowych czy pod różnymi artykułami „prawi” katolicy udzielają upomnień „nieprawym” katolikom.

W dosyć specyficzny sposób są zmartwieni o zbawienie braci. Nie mogę tego zrozumieć. Wszyscy wierzymy w jednego Boga, naszym Panem jest Jezus a kopiemy pod sobą dołki, palimy na stosie, obrzucamy błotem. W dzisiejszej Ewangelii Pan mówi: „wchodźcie przez ciasną bramą.” Bramą jest Bóg, On jest naszym zbawieniem, nie my, nie wykonywanie prawa. Trzeba Mu zaufać i żyć. Bo aż strach pomyśleć, że możemy na końcu czasów usłyszeć: „nie wiem skąd jesteście…”

I jeszcze wakacyjna obserwacja: uczestniczyłem dziś w nieszporach w monasterze sióstr Betlejemitek w Grabowcu. Niesamowite doświadczenie. Podczas modlitwy miałem refleksję, że te kobiety, ukryte przed oczami świata, bezwzględnie ufają Bogu i ten dar ufności wypraszają dla nas. W kaplicy monasteru jest ikona Chrystusa, na której wypisane są słowa: aby byli jedno. Czekam na ten czas kiedy nastanie jedność wśród nas katolików, kiedy nie będziemy walczyć między sobą, ale razem uwielbiać Pana.

Wejście: Pokładam w Panu (Siedl.)

O, usłysz mój głos (Taize)

W nawiązaniu do antyfony na wejście: Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Ps 86 (85), 1–3

Przygotowanie darów: Tylko w Bogu (Niepojęta Trójco II)

Ty dasz mi pokój serca (Taize)

Tylko w Bogu jest nasze zbawienie. Nie zbawiajmy siebie i innych według własnego pomysłu.

Komunia: Na komunię (mel. P. Pałka)

Dajesz Jezu Ciało swe (Niepojęta Trójco I)

Jam jest chlebem żywym (Exsultate Deo)

Mszał proponuje dwie antyfony na komunię: Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ps 145 (144), 15, albo: Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. J 6, 54. Obie antyfony są eucharystyczne, dlatego proponuję śpiew eucharystyczny. Cieszę się, że w tekstach tej liturgii pojawiają się słowa tych antyfon. Zachwyca mnie, że Pan sam troszczy się o pokarm dla mnie, że z miłości dał mi swoje Ciało na pożywienie, abym mógł żyć w obfitości.

Zakończenie: Głoś Imię Pana (Niepojęta Trójco I; Exsultate Deo)

Głośmy Imię Pana. Jego miłość. Niech cały świat dowie się kim jest nasz Bóg, że to On sam przygotował dla nas zbawienie.

Błogosławmy Pana!

Zobacz także