Co zaśpiewać na Mszy? XXXI Niedziela zwykła

Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Oszczędzisz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. To fragment pierwszego czytania z Księgi Mądrości. Jezus jest miłośnikiem życia. Dzisiejsza Ewangelia wspaniale to pokazuje. Zacheusz – zwierzchnik, dyrektor, człowiek bardzo bogaty. W oczach ludzi jest skreślony. Ale nie w oczach Jezusa.

Pan wchodzi do Jerycha i swój wzrok kieruje na sykomorę, na której siedzi Zachuesz: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Oburzeni ludzie z tłumu szepczą: Do grzesznika poszedł w gościnę. Jezus wyrywa Zacheusza z grzesznego schematu, nawraca jego serce: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem zwracam poczwórnie. Tym samym wyrywa ze schematu uczestników tej sytuacji, przypadkowych ludzi, którzy szemrali.

A gdzie ja jestem? Na Zacheuszowej sykomorze czy wśród tłumu? Bez względu gdzie się znajdujesz możesz usłyszeć: …………. (tu należy wypowiedzieć swoje imię) dziś muszę się zatrzymać w twoim domu! Uciesz się tym. Mimo, że Pan zna historię Twojego życia będzie dziś gościł w domu Twego serca, bo niczym się nie brzydzi, bo jest Miłośnikiem życia. Twojego życia.

Wejście: Boże lud Twój (Siedl.)

Antyfona na wejście: Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Spiesz mi na pomoc, Panie, zbawienie moje (Ps 38 (37), 22–23). Zacheusz, żeby zobaczyć Zbawcę wdrapał się na sykomorę. My nie musimy wkładać tyle wysiłku, żeby ujrzeć Jezusa. Każda liturgia jest spotkaniem z ŻYWYM Bogiem, mimo, że nie zasługujemy na to spotkanie z powodu swojej grzeszności. Niech świadomość naszej nędzy nas nie zamyka na spotkanie z Panem, z wiarą wołajmy do Niego: Przyjmij, Ojcze, grzeszne syny, nie odpychaj Swoich dzieci.

Przygotowanie darów: Ty jesteś Panie – Ps 86 (Niepojęta Trójco, t. II)

Pan jest Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Pełni pokory, świadomi swojej grzeszności, ale zawsze zasłuchani w słowa Pana wołajmy: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszą moją duszę.

Komunia: Na komunię (P. Pałka)

Hymn etiopski (Niepojęta Trójco, t. I)

Antyfona na komunię: Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie (J 6, 57) . Jezus żyje przez Ojca, a ja żyję w Jezusie. To znaczy, że jest we mnie życie Ojca. Ilekroć przyjmuję Ciało Jezusa staje jedno z Ojcem, Synem i Duchem, zostaje wszczepiony w ich Miłość. Ogromna Tajemnica.

Uwielbienie: Błogosław Pana ma duszo (Taize, Niepojęta Trójco, t. II)

Kantyk Tobiasza (Niepojęta Trójco, t. II)

Uwielbiaj duszo moja Pana i nie zapomnij jak wiele dobra Ci dał!

Zakończenie: Tylko w Twoim miłosierdziu (Niepojęta Trójco, t. II)

Tylko w miłosierdziu Pana jest nasza nadzieja. Nawet kiedy ludzie przekreślą nasze życie, kiedy sami siebie skreślimy to musimy pamiętać, że Pan nas przygarnie. On nie przekreśla, nie brzydzi się naszym życiem, bo jest Miłośnikiem Życia. Każdego życia.

Zobacz także