Co zaśpiewać na Mszy? XXXIII niedziela zwykła, rok C

Nie dawajmy się zwodzić – tylko w Bogu mamy nadzieję, tylko w Nim nasza obrona, tylko u Niego nasze Zbawienie. Nie lękajmy się końca, bo dla nas to będzie początek życia razem z Panem!

Zbliża się powoli koniec roku liturgicznego, który zawsze przynosi ze sobą nowotestamentalne wizje końca świata. Dzisiejsza Ewangelia z jednej strony napawa grozą: Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Gdybyśmy odłożyli w tym momencie Ewangelię to z przerażenia nie będziemy mogli spać. Ale Pan nie zostawia nas samych. Mówi dalej tak: Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.(…) I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Możemy spać spokojnie. Pan uzbroi nas mocą z wysoka, On sam będzie mówił przez nas. Dzisiejsza kolekta, którą kapłan będzie się modlił w naszym imieniu, brzmi: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra. Tylko w Bogu mamy nadzieję, tylko w Nim nasza obrona, tylko u Niego nasze Zbawienie. Nie lękajmy się końca, bo dla nas to będzie początek życia razem z Panem!

Wejście: Tylko w Bogu – Ps 62 (Niepojęta Trójco II)lub Ty jesteś, Panie – Ps 86 (Niepojęta Trójco II)

Antyfona na wejście: Pan mówi: Myśli moje są myślami pokoju a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania. (Jr 29, 11. 12. 14)

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem, oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. Nie dawajmy się zwodzić – tylko w Bogu mamy nadzieję, tylko w Nim nasza obrona, tylko u Niego nasze Zbawienie. Nie lękajmy się końca, bo dla nas to będzie początek życia razem z Panem!

Przygotowanie darów: Pieśń tęsknoty (Niepojęta Trójco I)lub Daj mi, o Panie (Niepojęta Trójco II)

Nie próbujmy budować na sobie, czy na tym, co przemija. Nasze ocalenie jest w Bogu, a Jego łaska wieczna. Zaufajmy Mu.

Komunia: Zbliżam się w pokorze (Niepojęta Trójco II) lub Witaj pokarmie (Niepojęta Trójco II)

W zaproponowanym hymnie Zbliżam się w pokorze znajdziemy słowa: Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię, niech pragnienie serca kiedyś spełni się. Bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. Natomiast w pieśni Witaj pokarmie, w zwrotce 4 śpiewamy: (…) Kto Cię skosztuje śmierci się nie boi, choć nad nim stoi.

Uwielbienie: Wielkie i dziwne (Exsultate Deo)

Śpiew ten jest nawiązaniem do dzisiejszego Psalmu responsoryjnego, w którym uwielbiamy Boga, który „się zbliża”: Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. W obliczu Pana, który nadchodzi, bo przychodzi osądzić ziemię. Oczekując Jego przyjścia na końcu czasów, uwielbiajmy Go ukrytego, ale obecnego „już”, w sakramencie Eucharystii.

Zakończenie: Pan jest mocą (Niepojęta Trójco I lub Exsultate Deo)

Przed Ewangelią śpiewane są dziś słowa: Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Dlatego z wiarą śpiewajmy: On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam.

Zobacz także