Czy jestem gotowy na spowiedź w Wielkim Poście?

Ze spowiedzią jest jak z oddychaniem. Nikt za nas tego nie zrobi i nikomu tego nie możemy delegować mówiąc: pooddychaj za mnie. Dokąd oddychamy, dotąd żyjemy. Choć wiele na temat oddychania wiemy, to i tak każdy robi to po swojemu. Dokładnie tak samo jest ze spowiedzią.

Im szybciej sobie zdamy sprawę z tego, że ten sakrament jest moim osobistym, niepowtarzalnym spotkaniem z Jezusem, tym szybciej stanie się on dla nas źródłem umocnienia i nawrócenia. Czy jestem gotowy na takie przeżywanie spowiedzi? A jeżeli mam z tym trudność, to co mi w tym może przeszkadzać?

Zobaczcie pierwszy film z naszego wielkopostnego cyklu „Czy jestem gotowy?” – o spowiedzi mówi o. Maciej Soszyński OP z Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Czy jestem gotowy?

Pod tym wspólnym tytułem Fundacja Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego przygotowała serię pięciu krótkich filmów dotyczących przygotowania do przeżywania najważniejszych dla każdego katolika Tajemnic Paschalnych. W ewangelii św. Mateusza czytamy zachętę Jezusa abyśmy czuwali i byli gotowi. Czujność i gotowość to niezbędne sprawności, których należy się nieustannie uczyć chcąc kształtować swoją wiarę i w codzienności iść za Jezusem. Wielki Post szczególnie mobilizuje nas do czujnej uważności na Słowo Boże i do gotowości wprowadzania Go we własne życie. Już dziś możemy sobie odpowiedzieć, że nie jestem i nigdy w pełni nie będę gotowy na przyjście Pana, ale po przez świadome przeżywanie sakramentu spowiedzi, przez rodzinną wspólną modlitwę, głębsze zrozumienie liturgii Wielkiego Tygodnia, czy tradycji wielkanocnych mogę być w większej gotowości.

Te pięć krótkich filmów ma pobudzić naszą czujność, wzmocnić gotowość i być choć małym krokiem w kierunku osobistej przemiany.

Zobacz pozostałe filmy z tej serii

Zobacz także