Czy jestem gotowy na Wielki Post?

Nic nie stracimy, jeśli nawet bliżej końca niż początku Wielkiego Postu odkryjemy, czym w ogóle jest post. Na post nigdy nie jest za późno! Post przede wszystkim musi mieć przełożenie na życie duchowe choć czasem, przy okazji, niektórym udaje się pozbyć zbędnych kilogramów.

Zobaczcie drugi film z naszego wielkopostnego cyklu „Czy jestem gotowy?” – o poście mówi o. Dominik Jurczak OP z Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Czy jestem gotowy?

Pod tym wspólnym tytułem Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny przygotowała serię pięciu krótkich filmów dotyczących przygotowania do przeżywania najważniejszych dla każdego katolika Tajemnic Paschalnych. W ewangelii św. Mateusza czytamy zachętę Jezusa abyśmy czuwali i byli gotowi. Czujność i gotowość to niezbędne sprawności, których należy się nieustannie uczyć chcąc kształtować swoją wiarę i w codzienności iść za Jezusem. Wielki Post szczególnie mobilizuje nas do czujnej uważności na Słowo Boże i do gotowości wprowadzania Go we własne życie. Już dziś możemy sobie odpowiedzieć, że nie jestem i nigdy w pełni nie będę gotowy na przyjście Pana, ale po przez świadome przeżywanie sakramentu spowiedzi, przez rodzinną wspólną modlitwę, głębsze zrozumienie liturgii Wielkiego Tygodnia, czy tradycji wielkanocnych mogę być w większej gotowości.

Te pięć krótkich filmów ma pobudzić naszą czujność, wzmocnić gotowość i być choć małym krokiem w kierunku osobistej przemiany.

Zobacz pozostałe filmy z tej serii

Zobacz także