Liturgia dominikańska – dokumenty

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

Dział przygotowuje Dominik Jurczak OP, prowincjalny promotor liturgii.