Dlaczego Trydent? W poniedziałek „Liturgiczne espresso”

Kwietniowe spotkanie z cyklu „Liturgiczne espresso” odbędzie się w poniedziałek 8.04.2019 o 19:00 w Krakowie. Do rozmowy na temat „Dlaczego Trydent?” Dominikański Ośrodek Liturgiczny zaprosił ks. Kacpra Nawrota, dr. Tomasza Dekerta i dr Dominikę Sozańską. Spotkanie prowadzić będzie Anna Łoś z Radia Kraków.

Tomasz Dekert, ur. 1979, mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów, doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, redaktor kwartalnika „Christianitas”. Interesuje się kulturą wczesnochrześcijańską, przede wszystkim w zakresie orto- i heterodoksji, rozwoju tradycji i imaginarium, a także liturgią chrześcijańską i możliwościami badania jej przy użyciu antropologicznych teorii rytuału. Autor m.in. książki Apostazja w „Adversus haereses” Ireneusza z Lyonu (Kraków 2016).

Ks. Kacper Nawrot, prezbiter archidiecezji krakowskiej wyświęcony w 2013 r., obecnie jest wikariuszem w parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Jest także częstym celebransem Mszy świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (tzw. trydenckich). Stały współpracownik Fundacji św. Grzegorza Wielkiego, a w przeszłości także współinicjator Mszy młodości św. Jana Pawła II w jego krakowskim sanktuarium oraz rekolekcji Ars Serviendi, celebrował tradycyjne Msze św. podczas rekolekcji Mysterium fascinans.

Dominika Sozańska, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończyła studia magisterskie i obroniła pracę doktorską. Obecnie pracuje w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego. W 2012 roku prowadziła badania wśród krakowskich uczestników Mszy trydenckiej, metodą ankiety internetowej i wywiadu swobodnego. Celem było sporządzenie portretu środowiska cech społeczno-demograficznych oraz odpowiedź na pytanie, co skłania respondentów do wybrania w tej dość wymagającej formy pobożności.

Propozycje pytań można wysyłać z wyprzedzeniem poprzez stronę www.liturgiczne.es – będą one miały pierwszeństwo przed pytaniami zadawanymi na żywo podczas spotkania. Na osoby, które zarejestrują się na stronie nawet bez zadawania pytań, czeka niespodzianka podczas katechezy.

„Liturgiczne espresso” to cykl spotkań, które Dominikański Ośrodek Liturgiczny organizuje w trzecie poniedziałki miesiąca w roku akademickim. Ma łączyć aspekt wyrazistości smaku przekazywanych treści z krótką formą (jak niewielka objętość espresso) i nieformalnym charakterem dyskusji (jak spotkanie przy kawie). Organizatorzy przewidzieli też specjalną ofertę kawowej Piekarni i Kawiarni Lajkonik przy pl. Dominikańskim 2.

Spotkanie w poniedziałek 8 kwietnia o 19:00 w Auli św. Tomasza na III piętrze Kolegium Filozoficzno-Teologicznego, przy Klasztorze oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12 w Krakowie – wejście przez drzwi z tablicą „Klasztor Dominikanów”, krużganki i klasztorne Atrium. Planowana jest transmisja dźwiękowa na żywo w internecie.

mw

Zobacz także