Dodatkowe wezwanie wielkopiątkowej Modlitwy powszechnej i zarządzenia biskupów

Niemal wszyscy biskupi polskich diecezji wydali lub przygotowują dekrety lub zarządzenia, dotyczące sprawowania liturgii i celebrowania Triduum Paschalnego w czasie pandemii. Większość z nich uwzględniła treść dodatkowego wezwania wielkopiątkowej Modlitwy powszechnej, zgodnie z zaleceniami Kongregacji Kultu Bożego i Episkopatu Polski. Zebraliśmy dla Was treść dostępnych wezwań (listę będziemy aktualizować).

W większości wypadków dodatkowe wezwanie ma zostać wykorzystane pomiędzy dotychczasowymi wezwaniami 9 i 10. Dla wygody odnajdywania poszczególnych diecezji, zamieszczamy opublikowaną treść nawet, jeśli się powtarza w przypadku kilku diecezji.

Rozpoczynamy od propozycji, opublikowanej na stronie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, która stała się oficjalnym wezwaniem obowiązującym m.in. w archidiecezjach gnieźnieńskiej i wrocławskiej.

Propozycja Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Módlmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich bezradnych i zagubionych, za chorych i za tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc, oraz za zmarłych.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci, * aby wszyscy mogli na nowo radować się darami Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz na stronie internetowej Komisji

Archidiecezja Krakowska

Módlmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich bezradnych i zagubionych, za chorych i za tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc, oraz za zmarłych.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci, * aby wszyscy mogli na nowo radować się darami Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz wskazania biskupa krakowskiego na Triduumdekret na czas epidemii oraz stronę z materiałami na Wielki Tydzień

Archidiecezja Częstochowska

Módlmy się za ludzkość zagrożoną niewidzialną i podstępną chorobą, za wszystkich cierpiących z powodu epidemii i tych, którzy się o nich troszczą, aby Pan obdarzył ich siłą i zdrowiem, zmarłych doprowadził do Królestwa Niebieskiego, a nas wszystkich umocnił niegasnącą nadzieją.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty hojnie obdarzasz ludzi swoim niezgłębionym miłosierdziem, † wejrzyj z miłością na świat pogrążony w epidemii, * zmarłych prowadź na ucztę zbawionych, chorym przywróć zdrowie, tym, którzy się nimi opiekują daj siłę i moc, a nas wszystkich napełnij ufnością w Twoją wszechobecną opatrzność. Przez Chrystusa Pana naszego.

Zobacz zarządzenie biskupa częstochowskiego

Diecezja Gliwicka

Módlmy się za całą ludzkość zmagającą się z pandemią, * za osoby zarażone groźnym wirusem, * za wszystkich którzy z narażeniem zdrowia i życia posługują chorym, * za sprawujących władzę i zabiegających o zażegnanie zagrożenia, * aby Bóg wspierał ich starania swoją mocą * i okazał miłosierdzie całemu światu.

Wszechmogący wieczny Boże w swojej ojcowskiej miłości wejrzyj na pokorne błaganie Twoich dzieci. + Przebacz nam nasze winy, oddal od nas wszelki lęk, okaż swoje miłosierdzie i obroń nas swoją wszechmocną prawicą od nieszczęścia pandemii, * abyśmy mogli wielbić Twoją niezmierzoną dobroć i miłość. Przez Chrystusa Pana naszego.

Zobacz dekret biskupa gliwickiego

Diecezja Kielecka (zmiana wezwania 10.)

Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca wszechmogącego, aby odwrócił od nas śmiercionośną pandemię, przywrócił zdrowie zakażonym, chronił i wspierał wszystkich zwalczających wirus, dał pokój wszystkim miejscom, do których dotarł epidemiczny żywioł, raczył dać bezpieczeństwo powracającym do swoich bliskich, a umierających i zmarłych obdarzył zbawieniem.

Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, + usłysz prośby tych, którzy dotknięci śmiercionośną epidemią wołają do Ciebie, * aby czerpiąc moc ze zwycięstwa Twojego Syna nad śmiercią, doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz dekret biskupa kieleckiego

Archidiecezja Katowicka

Módlmy się do Ojca w niebie w związku z panującą epidemią, prosząc o jej ustanie, † polecajmy wszystkich chorych, zmarłych, ich rodziny i bliskich, personel medyczny i wolontariuszy*, a także zagrożonych wirusem oraz wszystkich zagubionych.

Wszechmogący wieczny Boże, Ojcze miłosierdzia, jedyny Dawco życia i zdrowia, † wysłuchaj pokornego wołania swoich dzieci doświadczonych nieszczęściem* i w swojej nieskończonej miłości przywróć nam zdrowie, pokój i bezpieczeństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz dekret biskupa katowickiego

Archidiecezja Wrocławska

Módlmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich bezradnych i zagubionych, za chorych i za tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc, oraz za zmarłych.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci, * aby wszyscy mogli na nowo radować się darami Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz dekret biskupa wrocławskiego

Diecezja Warszawsko-Praska

Módlmy się za cierpiących z powodu pandemii oraz za wszystkich, którzy im służą, aby zwycięstwo Chrystusa na krzyżu dało im nadzieję w ostateczny tryumf Boga.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty panujesz nad stworzeniami i prowadzisz je do zbawienia, † spraw, aby w czasie panującej pandemii Pascha twojego Syna przeprowadziła chorych przez czas ciemności i cierpienia, * była siłą dla posługujących i nadzieją zmartwychwstania dla zmarłych. Przez Chrystusa Pana naszego.

Zobacz dekret z diecezji warszawsko-praskiej

Archidiecezja Białostocka

Módlmy się za cierpiących z powodu pandemii oraz za wszystkich, którzy im służą, aby zwycięstwo Chrystusa na krzyżu dało im nadzieję w ostateczny tryumf Boga.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty panujesz nad stworzeniami i prowadzisz je do zbawienia, † spraw, aby w czasie panującej pandemii Pascha twojego Syna przeprowadziła chorych przez czas ciemności i cierpienia, * była siłą dla posługujących i nadzieją zmartwychwstania dla zmarłych. Przez Chrystusa Pana naszego.

Zobacz dekret biskupa białostockiego

Archidiecezja Gnieźnieńska

Módlmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich bezradnych i zagubionych, za chorych i za tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc, oraz za zmarłych.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci, * aby wszyscy mogli na nowo radować się darami Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz rozporządzenie Prymasa Polski – biskupa gnieźnieńskiego

Diecezja Płocka

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.

Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz dekret biskupa płockiego

Archidiecezja Przemyska

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.

Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz dekret biskupa przemyskiego

Diecezja Legnicka

Módlmy się za świat pochłonięty walką z pandemią: / niech Bóg i Pan wszechrzeczy uzdolni go do zwalczenia choroby, / da światło poznania naukowcom, ochronę i siły służbie medycznej, / uwolni od plagi wszystkich zarażonych / i ludzkość odnowi przez dar miłosierdzia.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś Panem historii, w Twoim ręku spoczywa moc i siła, + wyciągnij nad nami Twoją prawicę i cofnij plagę wyniszczającą bezsilną ludzkość, * aby poznawszy Twoją łaskawość, odnalazła drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz dekret biskupa legnickiego

Diecezja opolska

Módlmy się za całą ludzkość, * która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, * za wszystkich bezradnych i zagubionych, * za chorych i tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc * oraz za zmarłych.

Celebrans: Módlmy się. (Po chwili ciszy): Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci, * aby wszyscy mogli się na nowo radować darami Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz dekret biskupa opolskiego

Diecezja sandomierska

Módlmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich bezradnych i zagubionych, za chorych i za tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc, oraz za zmarłych.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci, * aby wszyscy mogli na nowo radować się darami Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz zarządzenie biskupa sandomierskiego

Diecezja siedlecka

Módlmy się za ludzkość zagrożoną niewidzialną i podstępną chorobą, za wszystkich cierpiących z powodu epidemii i tych, którzy się o nich troszczą, aby Pan obdarzył ich siłą i zdrowiem, zmarłych doprowadził do Królestwa Niebieskiego, a nas wszystkich umocnił niegasnącą nadzieją.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty hojnie obdarzasz ludzi swoim niezgłębionym miłosierdziem, † wejrzyj z miłością na świat pogrążony w epidemii, * zmarłych prowadź na ucztę zbawionych, chorym przywróć zdrowie, tym, którzy się nimi opiekują daj siłę i moc, a nas wszystkich napełnij ufnością w Twoją wszechobecną opatrzność. Przez Chrystusa Pana naszego.

Zobacz dekret biskupa siedleckiego

Diecezja kaliska

Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia.

Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie słaba ludzkość ma najlepszą obronę, prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść gwałtownego utrapienia; w Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych; udziel sił tym, którzy im służą; daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli znaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

oraz wezwanie 9c:

Módlmy się za zmarłych z powodu wypadków i katastrof, a zwłaszcza za tych, którzy zginęli przed dziesięciu laty w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, aby otrzymali dar życia wiecznego.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś Ojcem pełnym miłosierdzia; przyjmij do siebie tych, którzy nagle zginęli w wyniku wypadków i katastrof, a szczególnie zmarłych w katastrofie smoleńskiej, niech otrzymają przygotowane dla nich mieszkanie w niebie, a ich śmierć przyczyni się do budowania jedności i zgody w naszej Ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz dekret biskupa kaliskiego oraz wskazania na Triduum Paschalne

Diecezja zamojsko-lubaczowska (podane przykładowe wezwanie)

Módlmy się za wszystkich, którzy cierpią z powodu epidemii koronawirusa. Niech Bóg w swoim miłosierdziu oddali od nas to niebezpieczeństwo. Niech umocni chorych, podniesie na duchu zalęknionych, udzieli mądrości i wytrwałości wszystkim spieszącym im z pomocą, a zmarłych doprowadzi do wiecznej radości w niebie.

Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie, umocnij wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze ufały Twojej Ojcowskiej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zobacz komunikat biskupa zamojsko-lubaczowskiego

Pozostałe dekrety

Niektóre diecezje opublikowały jedynie dokumenty dotyczące duszpasterstwa i sprawowania liturgii podczas pandemii lub dotyczące tegorocznego Triduum Paschalnego, ale nie uwzględniły tekstu dodatkowego wezwania na Wielki Piątek lub zapowiedziały przekazanie jej „w późniejszym czasie”.

Zobacz dekret biskupa poznańskiego

Zobacz dekret biskupa świdnickiego

Zobacz dekret biskupa warmińskiego

Zobacz dekret biskupa łowickiego

Zobacz dekret biskupa lubelskiego

Zobacz wskazania biskupa bielsko-żywieckiego (+propozycje modlitw domowych)

Zobacz zarządzenie biskupa rzeszowskiego

Zobacz zarządzenie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego

Zobacz dekret biskupa sosnowieckiego

Zobacz dekret biskupa tarnowskiego

Zobacz zarządzenie biskupa zielonogórsko-gorzowskiego

Zobacz wskazania biskupa elbląskiego

Zobacz komunikat Kurii Ełckiej

Zobacz wskazania biskupa polowego WP

Pozostałe dokumenty

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i DS: W czasie Covid-19 (19.03.2020)

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i DS: W czasie Covid-19 (II) (25.03.2020)

Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii (20.03.2020)

Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii (20.03.2020)

mw

Zobacz także