Modlitwa nad ludem – III piątek Wielkiego Postu

Implorántes, Dómine, misericórdiam tuam, fidéles tuos propítius intuére, ut, qui de tua pietáte confídunt, tuae caritátis dona ubíque diffúndere váleant.

Spojrzyj z przychylnością Panie, na wiernych Twoich, we łzach błagających Twojego miłosierdzia, aby ci którzy ufają Twej dobroci, z mocą wszędzie dzielili się darami Twej miłości.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles