Modlitwa nad ludem – IV niedziela Wielkiego Postu

Tuére, Dómine, súpplices tuos, susténta frágiles, et inter ténebras mortálium ambulántes tua semper luce vivífica, atque a malis ómnibus cleménter eréptos, ad summa bona perveníre concede.

Ochraniaj, Panie, pokornie proszących Cię, podtrzymuj słabych, Twym światłem ożywiaj tych, którzy wędrują pośród ciemności rzeczy przemijających, a oddzielonym od wszelkiego zła pozwól dojść do najwyższego dobra.

 

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Tuére, Dómine, súpplices tuos, susténta frágiles, et inter ténebras mortálium ambulántes tua semper luce vivífica, atque a malis ómnibus cleménter eréptos, ad summa bona perveníre concede.

Ochraniaj, Panie, pokornie proszących Cię, podtrzymuj słabych, Twym światłem ożywiaj tych, którzy wędrują pośród ciemności rzeczy przemijających, a oddzielonym od wszelkiego zła pozwól dojść do najwyższego dobra.

 

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles