Modlitwa nad ludem – IV piątek Wielkiego Postu

Réspice, Dómine, super fámulos tuos, et in tua misericórdia confiténtes caelésti prótege benígnus auxílio.

Wejrzyj, Panie, na sługi Twoje, a ufającym Twemu miłosierdziu w dobroci Swej udzielaj niebieskiej pomocy.

Modlitwa ta występuje w Sakramentarzu Gelazjańskim jako modlitwa nad ludem w Środę Popielcową. W Sakramentarzu z Angoulem nie jest przypisana do konkretnego formularza i występuje w grupie tekstów określonych jako „modlitwy mnichów”.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles

Private: Modlitwa nad ludem – IV piątek Wielkiego Postu

Réspice, Dómine, super fámulos tuos, et in tua misericórdia confiténtes caelésti prótege benígnus auxílio.

Réspice, Dómine, super fámulos tuos, et in tua misericórdia confiténtes caelésti prótege benígnus auxílio.

none

Related articles