Modlitwa nad ludem – IV wtorek Wielkiego Postu

Concéde, miséricors Deus, ut devótus tibi pópulus semper exístat et de tua cleméntia, quod ei prosit, indesinénter obtíneat.

Spraw, miłosierny Boże, aby lud Tobie oddany zawsze trwał i aby z Twej łaskawości nieprzerwanie otrzymywał to, co jest dla niego pożyteczne.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles