Modlitwa nad ludem – V czwartek Wielkiego Postu

Esto, quǽsumus, Dómine, propítius plebi tuæ, ut, de die in diem, quæ tibi non plácent réspuens, tuórum pótius repleátur delectatiónibus mandatórum.

Bądź miłosierny wobec ludu Twego, Panie, aby odrzucając każdego dnia to, co się Tobie nie podoba, został napełniony zachwytem nad Twoimi przykazaniami.

Kolejna modlitwa, która ma bogatą historię. W Sakramentarzu Leoniańskim, z Werony, przeznaczona jest na lipiec i ma bardziej rozbudowane zakończenie. Tylko w tej wersji zawarta jest formuła „de die in diem”; dosłownie – „ z dnia na dzień”. W Sakramentarzach Gelzajańskich jest to modlitwa nad ludem z wtorku III tygodnia Wielkiego Postu. W Sakramentarzu Gregoriańskim (Hadrianum), a także w dawniejszej formie rytu jest to modlitwa na ludem z dzisiejszego formularza.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles