Śpiew Ewangelii – 6 niedziela wielkanocna roku C

Nie wystarcza, żeby w czasie liturgii Słowo Boże było przeczytane, ma być ono uroczyście głoszone, czyli proklamowane. Pismo Święte ma nie tylko karmić słuchających, uczyć, umacniać, wzywać do nawrócenia, ale także być oznajmianiem prawdy Bożej wobec Boga, świętych i aniołów.

Kraków: Czerwcowe warsztaty śpiewu gregoriańskiego Dies Gregoriani

Od jesieni 2014 roku sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego uruchomiła nowy rodzaj spotkań ze śpiewem gregoriańskim - Dies Gregoriani. Najbliższe warsztaty śpiewu gregoriańskiego Dies Gregoriani odbędą się w sobotę 1.06.2019 w budynku UPJPII, przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.