Gdańsk: Międzynarodowa konferencja „Muzyka sakralna wobec współczesnych wyzwań”

Katedra Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku w dniach 9–10 kwietnia 2014 r. organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Musica Sacra nt. „Muzyka sakralna wobec współczesnych wyzwań”.

Plakat konferencjiUczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać referatów wybitnych specjalistów z uczelni krajowych i zagranicznych, uczestniczyć w warsztatach chóralnych oraz w dyskusji, a także zgłosić swój artykuł, który zostanie opublikowany w przygotowywanej do druku monografii naukowej (termin nadsyłania materiałów do końca maja 2014 r., organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do publikacji).

Zgłoszenia udziału w konferencji można przesyłać do dnia 30 marca 2014 r. na adres mailowy jbram@gsd.gda.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres uczelni.

Opłata za udział wynosi: 50 zł – studenci i uczniowie, 100 zł – osoby pracujące. (z opłaty zwolnieni są prelegenci, pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz zaproszeni goście. Istnieje także możliwość zarezerwowania noclegu w hotelu „Dom Muzyka”, na terenie Akademii Muzycznej (tel. 58 326 06 00).

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.amuz.gda.pl oraz stronie poświęconej muzyce kościelnej. Dodatkowe informacje dostępne są także na plakacie.

jb

Zobacz także