Idąc śladami Miłości – Recenzja „Biblijnych dróg krzyżowych” ks. Krzysztofa Porosło (konkurs)

Ks. Krzysztof Porosło w swojej nowej książce zaprasza czytelnika do modlitewnej refleksji karmiącej serce. Wszystkie rozważania opierają się na Słowie Bożym i niezwykle celnie wskazują na Jego nieustanną aktualność, także w moim i Twoim „tu i teraz”.

Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na wielki post przypomniał, że to kolejna dana nam szansa na głębsze spotkanie z Chrystusem-Miłością, która zbawia każdego bez wyjątku człowieka. W odkrywaniu na nowo i coraz głębszym smakowaniu największych tajemnic naszej wiary może nam pomóc modlitwa towarzyszenia Jezusowi w czasie Jego drogi krzyżowej.

Bóg wierny każdej obietnicy

W pierwszej z trzech zaproponowanych dróg krzyżowych rozpoczynamy nie od sądu Piłata, lecz od skazania na śmierć trzech niewinnych młodzieńców – historią zaczerpniętą z księgi proroka Daniela. W Izaaku, jedynym i umiłowanym nad wszystko dziecku Abrahama, kontemplujemy następnie posłuszeństwo Syna, który wyrusza w drogę, by swoje życie złożyć w dobrowolnej ofierze. Tuż obok z sercem rozdartym cierpieniem kroczy Abraham. W Eliaszu i Dawidzie śledzimy historie kolejnych upadków, które Chrystus także wziął na siebie i doświadczył ich skutków na własnym ciele.

Cała ta droga krzyżowa to szczególny korowód starotestamentalnych postaci. Ich dzieje pozwalają nam zobaczyć, jak Bóg w historii dokonuje dzieła zbawienia, wierny każdej obietnicy, jaką złożył człowiekowi. Stary Testament, splatając ze sobą nici wielu osób i zdarzeń, opowiada już o Tym, który będzie zwieńczeniem i wypełnieniem wszelkich zapowiedzi – o Jezusie z Nazaretu. Pośród młodzieńców, proroków, pobożnych i zagubionych, każdy może odnaleźć na tej drodze siebie.

Księga Hioba – księgą nadziei

Droga niezawinionego cierpienia nigdy nie jest łatwa. Takiemu doświadczeniu tylko miłość może nadać jakikolwiek sens i dać siły, by przez nie przejść. Wiedział o tym także Hiob, który jest naszym przewodnikiem w modlitwie w drugiej drodze krzyżowej.

W kolejnych rozważaniach przyglądamy się tajemnicy cierpienia – tego, które dotyka w mniejszym lub większym stopniu każdego z nas, a które nieobce było naszemu Zbawicielowi. Niewinnie cierpiący sprawiedliwy – tak rozpoczyna się dramat Hioba, który jest w swym przeżywaniu bardzo autentyczny: wobec miażdżącego bólu starty, wzywa niejako Boga na sąd, stawiając najboleśniejsze nieraz pytanie – „dlaczego”?

Później przychodzi czas na kolejne etapy walki, doświadczenie samotności, niezrozumienia ze strony najbliższych, opuszczenia, milczenia Boga wobec rozdzierającego krzyku bezsilnego, cierpiącego człowieka. Czy naprawdę Bóg milczy w takich sytuacjach? Przejście tej drogi krzyżowej pomaga uświadomić sobie na nowo, że Ojciec nigdy nie pozostaje obojętny na wołanie swoich dzieci. Jego ostateczną, wiecznie aktualną odpowiedzią, jest dar Syna, który dźwigał na Kalwarię nasze słabości, cierpienia i trudy.

Sąd miłości

Opierając się na tzw. siedmiu listach do Kościołów z Apokalipsy (Ap 2-3), autor zaprasza nas w ostatniej serii rozważań do spotkania z Chrystusem-Sędzią i Królem, którego spojrzenie zawsze okazuje się ostatecznie sądem miłości i miłosierdzia.

Chrystus w obrazach i słowach Apokalipsy pyta o moje i Twoje dziś, o dziś Kościoła. Dzięki temu, że On sam przedstawia się jako „Amen” – całkowicie jednoznaczny i prawdziwy, my mamy okazję zobaczyć w sobie Piłata małych, codziennych kompromisów i retorycznych pytań o to, czym jest prawda. W kontraście do wolności Pana w objęciu krzyża naszych win odsłaniają się sytuacje trudności i zmagania, które zamykają nas na sobie, zamiast otwierać coraz bardziej na miłość. Nasza letniość, obojętność i chłód przyzwyczajeń w praktykowaniu wiary na co dzień przypominają nieco Cyrenejczyka przymuszonego do pomocy Jezusowi w trudach drogi wiodącej na Kalwarię…

Nie dajmy się jednak zwieść – ludzkie upadki i słabości nie są ostatnim słowem w tej historii. Nie bez powodu wśród opracowań dotyczących Apokalipsy znajdujemy takie określenia jak księga pocieszenia czy miłosierdzia. Dajmy się zaskoczyć i poprowadzić do spotkania z Bogiem, który łamiąc wszelkie ludzkie wyobrażenia i ciasne schematy, przyszedł, aby ubogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8, 9).

Najlepiej po prostu spróbować

Książka ks. Krzysztofa to nie powieść ani wywiad, ale zaproszenie do modlitwy. Ten niewielki zbiór krótkich, ale bardzo treściwych rozważań urzeka swoją prostotą i głębią zarazem – każdy może znaleźć wśród nich coś odpowiedniego dla siebie. Autor umiejętnie wskazuje na liczne analogie pomiędzy historiami znanymi nam z kart Biblii, stacjami drogi krzyżowej, a naszymi życiowymi doświadczeniami.

W przypadku książki jak ta najlepiej jest nie tyle czytać, co wykorzystać ją zgodnie z zamysłem twórcy – wyruszyć za Słowem na drogę krzyżową i odkrywać na niej ślady pozostawione przez Miłość mocniejszą niż śmierć. Serdecznie zachęcam i polecam.

Wydawca: Baptysterium; Format: 14,2 x 20,2 cm; Oprawa: miękka; Liczba stron: 50; Rok wydania: 2021; ISBN: 978-83-960436-0-3;

O książce

Kościół – szczególnie w Wielkim Poście – zaprasza nas do modlitewnej medytacji kolejnych etapów drogi krzyżowej Chrystusa Pana. Kiedy przyjrzymy się bliżej tekstom natchnionym, zobaczymy, że nie tylko Ewangelie odsłaniają przed nami tajemnicę śmierci Jezusa. Ksiądz Krzysztof Porosło w zamieszczonych w tej książeczce rozważaniach Drogi Krzyżowej odkrywa, że cały Stary Testament (historie m.in. Adama, Jakuba, Józefa Egipskiego, Mojżesza, Hioba, Jeremiasza, Dawida) utkany jest z zapowiedzi męki Pana, zaś inne niż Ewangelie księgi Nowego Testamentu (szczególnie Apokalipsa św. Jana) odsłaniają jej zbawcze znaczenie.

O autorze

ks. Krzysztof Porosło – pomysłodawdca i współorganizator rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans. Współpracuje z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym oraz portalem liturgia.pl. Nagrania jego homilii, rekolekcji i katechez można znaleźć na stronie baptysterium.pl.

Konkurs z nagrodami

Mamy dla Was egzemplarz książki „Biblijne drogi krzyżowe” od Wydawnictwa Baptysterium. Aby wziąć udział w konkursie, prosimy o odpowiedź w komentarzu pod postem na Facebooku (nie pod artykułem na stronie) na pytanie konkursowe: Która postać biblijna może być dla nas inspiracją na Wielki Post? Na odpowiedzi czekamy do niedzieli 28 lutego 2021 włącznie, po tym terminie wybierzemy laureata, do którego wyślemy egzemplarz (wysyłka pocztą na terenie Polski). Aby wziąć udział w konkursie trzeba także „lubić” stronę Liturgia.pl na Facebooku i udostępnić publicznie nasz post ze zdjęciem książki.

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Monika Pławecka OSU

Monika Pławecka OSU na Liturgia.pl

Urodzona w 1995., Urszulanka Unii Rzymskiej, obecnie studentka teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pasjonatka górskich wędrówek, dysput filozoficznych i teologii fundamentalnej.