Jarosław: Mszą św. zakończono Festiwal

Ostatnim akcentem 20. edycji Festiwalu Pieśń Naszych Korzeni była niedzielna Msza św., tradycyjnie odprawiona w bazylice dominikańskiej w Jarosławiu z udziałem Jarosławian.

Recordare

Zgodnie z tradycją, uczestnicy Festiwalu odpowiedzialni są za muzyczną oprawę tej liturgii; przygotowywali się do niej podczas warsztatów prowadzonych przez wieloletniego Dyrektora artystycznego Festiwalu, Marcina Bornus–Szczycińskiego. W tym roku badali stopliwość języka polskiego i dominikańskich propriów chorałowych, braliśmy więc udział w pionierskich próbach polonizacji chorału. Zarejestrowaliśmy kilka najważniejszych przykładów tygodniowej pracy warsztatowej – spolszczone ofertorium Recordare, responsorium Porta caeli, communio Gloriosa dicta sunt wraz z wersetem Magnificat w języku polskim.

Do obrazu całości brakuje dopowiedzenia, iż polski Kościół świętował tamtej niedzieli uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Mszę św. celebrowali oo. dominikanie: Grzegorz Przechowski, Wojciech Gołaski, Błażej Matusiak oraz ks. Piotr Paćkowski.

Posłuchaj responsorium (k: M. Bornus-Szczyciński)
Posłuchaj offertorium (kantor: M. Bornus-Szczyciński)
Posłuchaj Communio (k: M. Bornus-Szczyciński)
Posłuchaj Magnificat (k: M. Bornus-Szczyciński)

Articoli correlati