Jak przeżyć Wielki Post w rodzinie?

Okres Wielkiego Postu ma zasadniczo jedno zadanie, polegające na przygotowaniu nas do przeżywania świąt Wielkiej Nocy. Czynimy to różne sposoby: uczestnicząc w rekolekcjach, przygotowując się do spowiedzi, biorąc udział w nabożeństwach wielkopostnych.

Im lepiej uda nam się przeżyć czas przygotowania, tym pełniejsze będzie nasze świętowanie. W tym przygotowaniu nie możemy zapomnieć o naszych rodzinach i najbliższych. Razem z nimi powinniśmy się zatroszczyć o wspólne zrobienie miejsca na prawdziwą Radość, płynącą z faktu Zmartwychwstania. Jak to prosto uczynić?

Zobaczcie trzeci film z naszego wielkopostnego cyklu „Czy jestem gotowy?” – o spowiedzi mówi o. Maciej Soszyński OP z Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Czy jestem gotowy?

Pod tym wspólnym tytułem Fundacja Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego przygotowała serię pięciu krótkich filmów dotyczących przygotowania do przeżywania najważniejszych dla każdego katolika Tajemnic Paschalnych. W ewangelii św. Mateusza czytamy zachętę Jezusa abyśmy czuwali i byli gotowi. Czujność i gotowość to niezbędne sprawności, których należy się nieustannie uczyć chcąc kształtować swoją wiarę i w codzienności iść za Jezusem. Wielki Post szczególnie mobilizuje nas do czujnej uważności na Słowo Boże i do gotowości wprowadzania Go we własne życie. Już dziś możemy sobie odpowiedzieć, że nie jestem i nigdy w pełni nie będę gotowy na przyjście Pana, ale po przez świadome przeżywanie sakramentu spowiedzi, przez rodzinną wspólną modlitwę, głębsze zrozumienie liturgii Wielkiego Tygodnia, czy tradycji wielkanocnych mogę być w większej gotowości.

Te pięć krótkich filmów ma pobudzić naszą czujność, wzmocnić gotowość i być choć małym krokiem w kierunku osobistej przemiany.

Zobacz pozostałe filmy z tej serii

Zobacz także