Jak przeżywać transmisje Eucharystii? Praktyczny przewodnik

Zdaniem wielu duszpasterzy internetowe transmisje Mszy świętych, choć nie zastąpią uczestnictwa w liturgii, mogą pomóc w owocnym przeżyciu wyjątkowego czasu odosobnienia czy kwarantanny. – „Ciało jest naszym sprzymierzeńcem: możemy przez postawy i gesty zaangażować samych siebie w Eucharystię” – zachęca o. Tomasz Grabowski OP z Poznania.

Przygotowanie do Mszy

Po pierwsze, trzeba pamiętać że przygotowaniem do Mszy świętej jest już sama droga do kościoła. Teraz jesteśmy jej pozbawieni, ale ten czas trzeba sobie dać; to jest czas, aby uspokoić swoje myśli, żeby uświadomić sobie, co wypełnia mój umysł, moje serce i uczucia; żeby zatrzymać się, wyłączyć różnego rodzaju „przeszkadzajki”. Aby można było zostać z tym, co mam w sobie – po to, żeby skierować się do Chrystusa, z tym wszystkim, co jest we mnie.

Kiedy przygotowujesz się do Mszy świętej, dobrze jest się pomodlić. Jest wspaniała modlitwa św. Tomasza z Akwinu przed przyjęciem Komunii świętej – to soczewka, w której skupiają się najważniejsze wątki teologii sakramentu Eucharystii i jednocześnie jest świetnym przygotowaniem duszy na to, żeby wziąć udział w Ofierze Chrystusa.

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.
Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie.
Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

Przygotowanie przestrzeni

Dobrze jest przygotować przestrzeń wokół siebie: krzyż, święty obraz, może obrus, może świece: tak, aby ta przestrzeń, w której będziesz przeżywać Mszę świętą była specjalna – nie była przestrzenią codzienną, bo wydarzenie, w którym będziemy brać udział – mimo że w codzienności – zupełnie codziennym nie jest. Jest nie z tego świata: jest połączeniem Ofiary Syna Bożego i naszych wysiłków, naszych ofiar. To przenikanie się dwóch światów. Aby to się wydarzyło, normalnie idziemy do kościoła, budujemy świątynie, aby one były specjalnym miejscem do składania ofiar. Teraz Twój dom musi się nim stać.

Ciało jest sprzymierzeńcem

Kiedy transmisja już trwa, zaangażuj się w to, co słyszysz: nie tylko w kazanie, czytania – ale także w modlitwę, która jest wypowiadana. Tak, aby w tobie ona znajdowała swoje echo, aby te słowa, które wypowiada ksiądz, były też Twoimi słowami, żebyś się do nich dołączył lub dołączyła.

A wtedy, kiedy trzeba wstać – nie bój się wstać, kiedy trzeba uklęknąć – nie bój się klękać; chociaż może nie jest to coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to właśnie ciało pozwala nam zaangażować się w to, w czym bierzemy udział. Ciało jest naszym sprzymierzeńcem: możemy przez te postawy, gesty zaangażować samych siebie w Eucharystię.

Komunia duchowa i pragnienie Komunii

Gdy przychodzi moment Komunii i nie możesz jej przyjąć, bo jesteś po drugiej stronie ekranu – trzeba sobie uświadomić, że Kościół rozpoznał prawdę o Komunii duchowej. To znaczy, że jeżeli ktoś jest w łasce uświęcającej – tzn. mógłby przyjąć Komunię, ale jest jej pozbawiony – może mieć wiarę, że Bóg udzieli mu owoców Komunii duchowej, mimo że nie przyjmuje Ciała Pańskiego. Bóg nie jest ograniczony sakramentami i może dać nam to, co zazwyczaj daje nam w Eucharystii, bez jej pośrednictwa, tylko przez zjednoczenie się duchowe z Nim.

Dla tych, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej, zawsze pozostaje Komunia pragnienia, czyli tęsknota, która staje się pomostem pomiędzy nami, a Panem Bogiem kiedy nie możemy przyjąć Komunii św., ponieważ jesteśmy w grzechu. Ale Bóg, który widzi naszą tęsknotę i pragnienie, po tym moście do nas przychodzi na swój własny sposób. Nie są to te same owoce Komunii świętej, ale z pewnością jest to jakiś rodzaj jedności z Bogiem według Jego miłosierdzia, Jego sprawiedliwości.

Po błogosławieństwie

Kiedy skończy się transmisja, nie ruszaj od razu do codziennych zadań, ale zostań jeszcze chwilę. Podziękuj, poproś, pomódl się – tak, żeby to wydarzenie otulić modlitwą, żeby to nie była transmisja meczu, po której odchodzi się sprzed telewizora, ale właśnie Mszy – spotkanie z Chrystusem, które możesz przedłużyć w swojej codzienności.

https://www.facebook.com/dominikanie/photos/a.377818609546/10158035830114547/

W internecie dostępnych jest wiele transmisji Mszy świętych, w tym także w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.