Jarosław 2011: Warsztaty Adama Struga (audio)

Od poniedziałku (22.08) na Festiwalu trwają popołudniowe warsztaty prowadzone przez Adama Struga. Znany śpiewak polskich, dawnych pieśni religijnych i świeckich poprowadzi piątkowe Czuwanie w kościele śś. Mikołaja i Stanisława, w opactwie benedyktyńskim.

Adam Strug jest zwolennikiem i promotorem ustnej tradycji śpiewaczej, przekazuje uczestnikom swoją wiedzę w toku praktyki, ogranicza teorię do minimum. W zespole warsztatowym ma przede wszystkim młodych śpiewaków, których ucho nie przywykło do nietemperowanego stroju. W ciągu kilku dni będzie próbował odzwyczaić ich od systemu dur–moll, a wprowadzić subtelniejsze i skomplikowane skale ludowe.

Warsztaty z Adamem Strugiem

Fot. Kujawsko-Pomorska Biblioteka CyfrowaPierwszy odbiór tego „misterium” w pierwszym odruchu wywołuje zdziwienie: coś w tej muzyce zawsze będzie uwierać. Jest szczera do kości, nieutemperowana. Druga myśl: pieśń religijna ludowa jest niezwykle intuicyjna, ale wymaga od modlącego się nią dwóch decyzji. Zgody na skupienie i na to, że czas w końcu przestaje ograniczać i modlitwę, i śpiewaka.

Powyższy zapis dźwiękowy to krótki dokument przygotowań do Czuwania – uczestnicy wraz z Adamem wykonują pieśń Z pomocą Boga miłego. Pochodzi ze Śpiewnika Pelplińskiego (1871), liczącego 1102 pieśni na cały rok liturgiczny. W piątek u św. Mikołaja wierni odśpiewają za swoim kantorem 15 innych pieśni, pochodzących z tego źródła.

mg/Jarosław

Zobacz także