Jarosław: Trwa festiwal „Pieśń Naszych Korzeni”

XXIII Festiwal „Pieśń Naszych Korzeni” odbywa się w dniach 23-30 sierpnia 2015 w Jarosławiu. Tematem tegorocznej edycji festiwalu jest „Wiek XIII” – celowo ujęty przez organizatorów w cudzysłów, gdyż nie chodzi tu o ścisłą chronologię.

W wyborze tematyki chodzi raczej o pretekst do przedstawienia muzycznych aspektów różnych zjawisk, które w owym czasie się wydarzyły, lub też takich, których źródłowy impuls wtedy właśnie miał miejsce.

Trzynaste stulecie było dla Europy czasem przełomowym; czasem kulturowego, intelektualnego i duchowego fermentu; nowego sposobu myślenia i opisywania świata, nowych typów duchowości, nowych zakonów i herezji; czasem krucjat i spotkania z Orientem. To epoka świętych Franciszka i Dominika, Tomasza Akwinaty, Dantego i Giotta.

Podczas festiwalu wystąpią: Ritornello, Ensemble Micrologus, Jerycho, La Morra, Al Kindi Ensemble, Bracia Dominikanie wraz ze Scholą Cantorum Minorum Chosoviensis oraz Schola Węgajty. Koncerty odbywać się będą w jarosławskich świątyniach: kościele św. Mikołaja, kościele oo. Reformatów, cerkwi greckokatolickiej, Kolegiacie pw. Bożego Ciała, bazylice Matki Bożej Bolesnej.

Codziennie po koncertach odbywać się będzie potańcówka w Klubie Festiwalowym, mieszczącym się na dziedzińcu kamienicy Rynek 6, w którym wystąpią: Ritornello, Kapela Brodów, Warszawa Wschodnia, Kapela Bornego z Podzamcza, Diabubu oraz Dżazband Jarosław. W piątek (28 sierpnia) odbędzie się nocne czuwanie, podczas którego zaprezentowane zostaną przygotowywane podczas czterodniowych warsztatów z Patrycją Bovi pieśni religijne w języku włoskim, tzw. laudy.

Oprócz warsztatów poświęconych laudom, zaplanowano także spotkania dotyczące Conductus – chórowych części dramatu Ludus Danielis, w którego przedstawienie włączy się Chór Festiwalowy.

Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu przy współpracy Urzędu Miasta Jarosławia, Klasztoru Ojców Dominikanów w Jarosławiu oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu i Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno–Ekonomicznej w Jarosławiu. Dyrektorem artystycznym jest Maciej Kaziński, a jego doradcą Marcin Bornus–Szczyciśnki. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.festiwal.jaroslaw.pl.

Zobacz także