Katecheza 1: Świątynia: orientacja, kruchta, ołtarz

Najbliższe miesiące w serwisie przyniosą cykl katechez liturgicznych (w formie audio), którego archiwum będziemy odsłaniać przed Czytelnikami średnio dwa razy w tygodniu.

Zarejestrowane katechezy były głoszone podczas czwartkowych Mszy św. w bazylice Trójcy Świętej w Krakowie, od listopada 2010 aż po chwilę obecną. Ojcowie dominikanie Tomasz Grabowski i Grzegorz Przechowski kontynuują katechezy, a my w ich imieniu serdecznie zapraszamy do udziału w Mszach św., w każdy czwartek o godz. 19.30 w bazylice oo. dominikanów.

Przedstawiamy pierwsze kazanie, otwierające cykl katechez audio, poświęconych rytowi Mszy świętej. Katecheza pierwsza mówi o świątyni jako budowli, której każdy element posiada swój własny sens.

KruchtaPrzez bramę kościoła wchodzimy do innego świata, do domu świętych. Wynika z tego symboliczne znaczenie portalu, zwieńczonego często podobizną Chrystusa i zdobionego motywem winnej latorośli.

Kruchta, była dawniej miejscem przeznaczonym dla pokutujących, którzy nie mieli wstępu do kościoła jako niezjednoczeni w pełni ze wspólnotą. Dziś znajduje się w niej święcona woda, kruchta jest więc miejscem symbolicznego oczyszczenia.

Celebrans omawia również sens orientacji kościoła, czyli jego zwrócenia ku wschodowi oznaczającemu światło. Ołtarz z kolei jest miejscem, na którym Chrystus sprawuje swą ofiarę. Stanowi dla nas symbol krzyża, człowieczeństwa Chrystusa i doskonałej ofiary z życia, jaką złożyli Panu wszyscy święci. Celebrans zakańcza katechezę odczytaniem prefacji, czyli modlitwy z dnia poświęcenia ołtarza.

Konferencja 1 – Tomasz Grabowski OP

Słowo wygłosił Tomasz Grabowski OP. Kolejna katecheza będzie poświęcona Zgromadzeniu liturgicznemu.

mg, fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz pozostałe katechezy w tej serii

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.