Katecheza 2: Zgromadzenie liturgiczne

Tematem katechezy 2. jest idea zgromadzenia liturgicznego. Nasze wyobrażenie na jego temat często bywa błędne, dlatego zasadne wydaje się przypomnienie sensu uczestnictwa w Mszy świętej.

Celebracja Eucharystii

Powołując się na ustalenia Soboru Watykańskiego II i teksty św. Pawła, celebrans wskazuje na duchową jedność Kościoła i Chrystusa w ofierze. Chrystus przyłącza do siebie Kościół, w myśl słów św. Pawła: „nie jesteście już obcymi przechodniami”. Udział w liturgii powinien być równoznaczny z „przyłączeniem” do Chrystusa w celu oddania Bogu chwały. Słowo „Kościół”, po grecku εκκλησία, oznacza „zwołanie”.

Katecheza 2 – Tomasz Grabowski OP

Kolejna katecheza będzie poświęcona trzem symbolom Chrystusa: Krzyżowi, ewangeliarzowi i osobie celebransa.

Słowo wygłosił Tomasz Grabowski OP.

mg, ak fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz pozostałe katechezy w tej serii

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.