Katecheza 3: Krzyż, ewangeliarz, celebrans

Katecheza 3. tłumaczy sens procesji, jako odbicie Chrystusa pielgrzymującego przez wieki i w Kościele. Celebrans tłumaczy rolę poszczególnych elementów procesji (krzyż, światło, celebransi i ministranci, księga Ewangelii, kadzidło) w czasie uroczystych liturgii oraz Mszy św. odprawianych w dni powszednie.

Procesja wejścia

Krzyż jest symbolem, który pojawia się zarówno na czele procesji (procesja podąża za nim, jest w drodze), jak i w widocznym miejscu na ołtarzu. Ewangeliarz, kładziony na ołtarzu, zawiera słowa Jezusa, w które należy się uważnie wsłuchać. Celebrans składający ofiarę jest jedynie narzędziem i ręką samego Jezusa.

Kolejna katecheza będzie poświęcona znakowi krzyża i formule „Pan z Wami”.

Słowo wygłosił Grzegorz Przechowski OP.

mg, ak; fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

 

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz także