Katecheza 4: Znak krzyża i pozdrowienie

Przedmiotem rozważań czwartej katechezy są dwa znaki czynione wspólnie na początku Mszy św. W pierwszej części kazania przyglądamy się znakowi krzyża określonemu mianem znaku „naszego zbawienia”.

Poprzez jego powolne, świadome wykonanie przenosimy naszą uwagę z siebie na Pana Boga i wyrażamy wiarę w obecność Boga w Trójcy Świętej.

Fot. Mazur/catholicchurch.org.uk

Kolejny fragment stanowi próbę wyjaśnienia formuły powitania, wyrażonej dialogiem: „Pan z Wami – I z Duchem Twoim”. Zwrot skierowany do wiernych może budzić skojarzenie ze sceną Zwiastowania, wskazuje na bliski związek z eucharystią. Słowa, które odpowiadamy kapłanowi mogą być odczytaywane jako „przyznanie mu Ducha Świętego”. Celem dialogu jest rozpozanie siebie w Panu Bogu, przygotowujące do uczestniczenia w liturgii.

Katecheza 4 – Grzegorz Przechowski OP

Słowo głosi Grzegorz Przechowski OP.
Kolejna katecheza będzie poświęcona procesji wejścia.

mg, ak; fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

Katechezy są dostępne także jako podcast m.in. na iTunes, Google, Spotify:

Posłuchaj w Apple iTunes Posłuchaj w Google Podcasts Posłuchaj na Spotify

Zobacz także