Katecheza o Wielkim Poście

Podczas piątej katechezy, noszącej tytuł „O Samarytance, ślepcu i Łazarzu” o. Tomasz Grabowski i ks. dk. Krzysztof Porosło mówili o wielkopostnych ewangeliach, odczytywanych podczas skrutyniów.

Pełną treść trzech omawianych perykop można znaleźć w pliku pdf. Zaproszeniem do udziału była jak zwykle zapowiedź wideo – jak niektórzy wiedzą, nagrana w Skawinie koło Krakowa.

Katecheza wpisuje się w serię katechez liturgicznych, zorganizowanych przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny przy współpracy środowiska związanego z rekolekcjami Mysterium fascinans, w ramach obchodów Roku Wiary.

Kolejna katecheza będzie przygotowaniem do Triduum Paschalnego, dlatego będzie podzielona na dwa spotkania, które odbędą się 19 i 20 marca 2013 o godzinie 18:00 w klasztorze oo. Dominikanów. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich, nagranie będzie można znaleźć zarówno w serwisie Liturgia.pl, jak i w formie podcastów: wideo i audio.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...