Katechumenat: Czwarte skrutynium

Dziś jest dzień czwartego skrutynium. Dzieci są egzorcyzmowane dokładnie wg tego samego obrzędu jak przy pierwszym skrutynium.

 Czwarte skrutynium

(OR XI, 77-78)

I gdy przyjdą aby celebrować skrutynium, czynią wszystko według porządku jak było podczas dwóch pierwszych skrutyniów przed „otwarciem uszu”.

[Następują wszystkie egzorcyzmy tak jak podczas pierwszego skrutynium, zob. tutaj]

I potem ogłasza prezbiter aby w tym samym tygodniu powrócili na piąte skrutynium, w dzień i do kościoła jaki wybierze.

* * *

Piąte skrutynium wyznaczam na najbliższą sobotę, zgodnie z prawem przyznanym mi przez OR XI,78.

* * *

Komentarz

Egzorcyzmy

Instrukcja chrzcielna Quare nomina (Francja, IX w.)

Pytanie. Dlaczego egzorcyzmuje się katechumena? Odpowiedź. Aby zostały od nich oddalone przewrotność i oszustwa demonów. Oto egzorcyzmuje się człowieka i sól i olej, lecz w tym wszystkim to nie natura jest egzorcyzmowana, o której czytamy, że została stworzona jako dobra, lecz aby jak najdalej zostały od nich odrzucone chytre zakusy diabła i aby uświęcone mogły służyć swemu Stworzycielowi.

(Keefe, Water and the Word II, s. 581-582)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....