Katechumenat: Drugie skrutynium

Czas na drugie skrutynium, które według Ordo romanus XI (OR XI) sprawuje się w sobotę 3. tygodnia Wielkiego Postu.

 Drugie skrutynium

(OR XI,38-39)

Przychodzą zatem wszyscy w dzień jaki został im ogłoszony, i sprawuje się skrutynium i mszę według porządku tak jak to wcześniej zostało opisane.

[Następują wszystkie egzorcyzmy tak samo jak przy pierwszym skrutynium, zob. wpis poprzedni]

 

Formularz mszy drugiego skrutynium wg Sakramentarza gelazjańskiego
(GeV 225-228)

[Kolekta:] Wszechmogący wieczny Boże, pomnażaj Twój Kościół ze świętą radością, aby ci, którzy z urodzenia są ziemscy, przez dar odrodzenia stali się niebiańscy. Przez.

Sekreta: Z radością składamy, Panie, dary wiecznego lekarstwa, i pokornie prosimy, abyś sprawił, by one godnie Cię uczciły i okazały się pomocne do zbawienia.

[Memento:] Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy mają trzymać Twoich wybranych przy świętym chrzcie i o wszystkich tu zgromadzonych. I milczysz. I odczytuje się imiona mężczyzn i kobiet, mających trzymać dzieci. I mówisz: Których wiara i oddanie są Ci znane.

[Hanc igitur:] Prosimy Cię, Panie, abyś łaskawie przyjął tę ofiarę, którą Tobie składamy za Twoje sługi i służebnice, których zechciałeś zaliczyć, wybrać i powołać do życia wiecznego i błogosławionego daru Twej łaski. Przez Chrystusa. I czyta się imiona wybranych. Gdy zostaną odczytane, mówisz: Błagamy, Panie, abyś tych, którzy mają być odnowieni źródłem chrzcielnym, przygotował przez działanie Twego Ducha do pełni swych sakramentów.

Postkomunia: Podtrzymuj, Panie, zawsze z dobrocią swą rodzinę, poprawioną kieruj, poddaną łaskawie strzeż, mającą otrzymać zbawienie z łagodnością rządź. Przez.

Nad ludem: Prosimy Cię, Panie, zachowaj łaskawie swoje sługi w dobrych obyczajach, obdaruj ich tym, co Tobie miłe, aby byli godni i aby mogli osiągnąć Twoje dobra. Przez.

Ponownie ogłasza prezbiter dzień, jaki zechce, w następnym tygodniu, czyli czwartym od początku Wielkiego Postu, tak mówiąc:

Tego a tego dnia przyjdźcie, zgromadźcie się na czas przy takim a takim kościele, jaki im ogłosi.

 

* * *

Tyle na dzisiaj. Ponieważ wg OR XI data następnego skrutynium nie jest określona, ale zależy od prezbitera, to korzystając z prawa mi udzielonego wyznaczam datę trzeciego skrutynium na najbliższą środę. Z góry też zapowiadam, że będzie to liturgia bardzo rozbudowana, w związku z czym wpis będzie podzielony na trzy części i będę go sukcesywnie zamieszczał przez trzy kolejne dni (środa-piątek).

 

* * *

Komentarze

Skrutynia i egzorcyzmy

 abp Leidrad z Lyonu, Odpowiedź na kwestionariusz Karola Wielkiego (ok. 812 r.)

Całe to działanie, które wykonuje się nad katechumenami i kompetentnymi, niektórzy nazywają skrutynium, która to nazwa pochodzi, jak sądzimy, nie od czego innego jak od badania, według tego Psalmisty: „Bóg badający serca i nerki” (zob. Jer 17,10). Tutaj kapłani badają serca wierzących i powątpiewających, aby poznać kto już może być dopuszczony do chrztu, a kto jeszcze musi zaczekać.

(Keefe, Water and the Word II, s. 359)

 

abp Amalariusz z Trewiru, Odpowiedź na kwestionariusz Karola Wielkiego (ok. 812 r.)

O egzorcyzmie. [Katechumen] jest egzorcyzmowany, czyli zaklina się lub gromi diabła, w którego mocy znajdują się wszyscy co się rodzą z grzechem, tak aby odstąpił od stworzenia Bożego.

(Keefe, Water and the Word II, s. 344)

 

Jeszcze postscriptum. W komentarzach, jak widać, często przytaczam pisma będące odpowiedzią na kwestionariusz cesarza Karola Wielkiego. Ponieważ kogoś może zaintrygować o co chodzi i co to w ogóle za kwestionariusz Karola, może podam link do swego wpisu sprzed pięciu lat, bo wtedy o tym napisałem i przytoczyłem sam kwestionariusz. Sprawa jest rzeczywiście ciekawa. Można przeczytać klikając tutaj.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....