Katechumenat i chrzest: rocznica chrztu

W rocznicę zeszłorocznej Wigilii Paschalnej zamieszczam, zgodnie z zapowiedzią, wpis kończący ubiegłoroczny cykl wpisów o katechumenacie i chrzcie w dawnej liturgii rzymskiej. Specyficznie rzymską tradycją, dziś odnawianą w Obrzędzie chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, była bowiem specjalna Msza w pierwszą rocznicę chrztu (Pascha annotinum), z udziałem tych co w ubiegłym roku przyjęli chrzest. 

Formularz Mszy świętej w rocznicę chrztu:

Pascha annotinum

(GeV 504-509; Lekcjonarz Alkuina, Ewangeliarz Pi)

[Kolekta] Boże, dzięki Twojej opatrzności nie brakuje wpływu wydarzeń minionych i żadne oczekiwanie tego co ma przyjść nie jest zbyteczne, udziel trwałego skutku dokonanej uroczystości, którą wspominamy, abyśmy zawsze zachowywali w działaniu to co wspominamy. Przez.

Boże, który odrodzonym w źródle chrzcielnym udzieliłeś odpuszczenia występków, udziel w swym miłosierdziu pełnej łaski przybrania wspominającym znaki tego odrodzenia. Przez.

 Epistoła: Ef 1,16-21

Ewangelia: J 3,1-16

 Sekreta. Łaskawość Twoją, Panie, pokornie błagamy, abyśmy z nieustającą miłością zachowywali sakrament dzieła paschalnego, który z wiarą wspominamy i którego pragniemy zwróceni z nadzieją. Przez Pana.

[Prefacja] Zaprawdę godne… przez Chrystusa Pana naszego wspominać święta naszego odkupienia, w które natura ludzka, wyzwolona z więzów grzechu, otrzymała nadzieję zmartwychwstania poprzez odnowioną godność swych początków. Przez Niego majestat…

[Hanc igitur] Przyjmij łaskawie, o Panie, Ofiarę sług i służebnic Twoich, którą Tobie składają, wspominając ubiegłoroczne misteria, przez które dopuściłeś ich do swych królewskich przybytków. Za nich zanosimy pokorne modlitwy, abyś ustrzegł to co w nich już zostało złożone i abyś udzielił im nagrody obiecanej szczęśliwości. Napełnij dni nasze swoim pokojem…

Postkomunia. Prosimy, o Panie, niech oczyszczą nas Twoje święte dary, które przyjęliśmy i niech przez swe lecznicze działanie uczynią nas miłymi Tobie. Przez Pana.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....